Gigantická investice Mercku přinese práci stovkám českých expertů

Příležitost pro více než 500 vysoce kvalifikovaných IT specialistů, ekonomů, biologů a lékařů nabídne nové globální inovativní centrum, které otevřela firma Merck Sharp & Dohme (MSD). Bude zkoumat nové možnosti využití IT technologií ve zdravotnictví.

Gigantická investice Mercku přinese práci stovkám českých expertů


Vybudování centra, které  sídlí v Praze na Smíchově, bude v letech 2014  –  2016 vyžadovat celkové náklady ve výši 1,5  miliardy  korun,  což  z ní  činí  jednu  z největších  IT  investic  nejen  v  České republice, ale i ve střední Evropě. 

Rozhodnutí  umístit  Globální  inovativní  IT  centrum  do  Prahy  vycházelo  podle představitelů firmy z  dostatku kvalifikovaných  pracovních  sil,  které  česká  metropole  nabízí.  „Hledáme zaměstnance, kteří disponují hlubokými znalostmi v oboru IT, nebo vědomostmi z biologie, chemie a medicíny,“ vysvětluje Clark Golestani, výkonný viceprezident a globální ředitel pro informační technologie MSD.

Nové  centrum  sídlí  v  šestipatrové  budově  Riverview  na  pražském  Smíchově.  Riverview  přináší  řadu neotřelých řešení komunikace uvnitř firmy -- zaměstnanci mohou třeba zachycovat a sdílet informace v rámci  budovy  pomocí  vizualizačních  pomůcek  a  interaktivních  panelů.  Například mohou  psát přímo  na  stěny  a  to,  co  napíší,  bude  automaticky  zaznamenáno,  uloženo  a  sdíleno  s  jejich kolegy.

Inovativní  centrum  se  zaměřuje  zejména  na  matematické  modelování,  bezpečnost  informací, mobilní  technologie  a  analýzy  dat.  Přední  farmaceutické  společnosti  totiž mají  k  dispozici  velké množství údajů výzkumu a vývoje, z výroby nebo dalších činností, přičemž mnohé z nich nejsou dosud plně využity. Pražské IT centrum to nyní chce změnit.

Kromě  poskytování  globální  IT  podpory  pro  společnost  MSD,  se  Globální  inovativní  centrum zaměří i na vlastní výzkum a vývoj v této oblasti. „Aktivity centra nám umožní například využívat informace z big dat a tím pomohou v procesu výzkumu a vývoje léků na globalizovaném trhu,“ vysvětluje John Westby, ředitel MSD IT Globálního inovativního centra.

“Fakt,  že   pacienti  mají své  mobilní  telefony  a  jiné  komunikátory  prakticky  neustále  při  sobě, otevírá  příležitost  vyvinout  mobilní  aplikace,  které  pacientům  pomohou  brát  léky  ve  správnou dobu a ve správné dávce, tím jim umožní mít své zdraví pod kontrolou,” dodává Westby.

Pomocí  složitých  matematických  modelů  využívajících  dostupná  medicínská,  demografická  a sociologická  data,  se inovativním  centrum  pokusí  odhadnout,  která  onemocnění  budou v horizontu  desítek  let  představovat  největší  nebezpečí či kam  má  společnost  zaměřit  svůj výzkum.

„Rostoucí počet moderních léků a dalších medicínských řešení vede plátce k hledání úspor, a jak  věříme,  ruku  v ruce  i  k hrazení  zejména  těch  nejefektivnějších  terapií.  Jedním  z úkolů Globálního  centra  MSD  je  realizovat  ekonomické  studie  založené  na  reálných datech  o  fungování  léků  v klinické  praxi.  A  to  pro  země  z celého  světa,“  vysvětluje  Václav Novotný, generální ředitel pobočky MSD v České republice. „Věříme,  že  takováto  data  budou  zpracovávána  a  dodávána  i  pro  zdravotní  systém  České republiky,“ dodává Novotný.

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com


Komentáře