Autodesk vylepšil své nové produkty především s ohledem na vyšší produktivitu práce

Produktové portfolio řady 2010 svých konstrukčních a designových řešení pro odvětví stavebnictví/architektury, výroby a infrastruktury, představila firma Autodesk. Jedná se o produkty AutoCAD, Revit, Inventor a sadu označovanou jako Infrastructure Modeling Software.


Podle výrobce se tyto systémy vyznačují především tím, že umožňují zkrátit čas věnovaný neproduktivním rutinním procesům a tak snížit náklady i zvýšit produktivitu práce.
„Uvádíme na trhy střední a jihovýchodní Evropy produkty a služby, jejichž cílem je pomoci našim zákazníkům vyrovnat se s nepříznivými ekonomickými podmínkami," řekl David Palas, Country Sales Manager pro region střední a jihovýchodní Evropy ve společnosti Autodesk. „Podniky hledají způsoby, jak snížit své náklady, zefektivnit své procesy a získávat nové zakázky. Designové a konstrukční práce musejí realizovat s využitím méně zdrojů, za kratší dobu a bez kompromisů v oblasti kvality. Týmy návrhářů potřebují při své práci eliminovat jakékoliv neefektivnosti. Naše inovovaná řada produktů pro odvětví stavebnictví/architektury, výroby a infrastruktury umožňuje zkrátit čas věnovaný neproduktivním rutinním procesům, významně snížit náklady a zvýšit produktivitu práce našich zákazníků."
Oznámení řady 2010 zahrnuje následující oblasti řešení:
 AutoCAD 2010
Nejnovější verze řešení AutoCAD uvádí nové funkcionality, které uživatelům pomáhají řešit ty nejnáročnější návrhové výzvy, včetně designových nástrojů pro volné navrhování, parametrických výkresů a inovované PDF podpory, která byla jedním z nejdůležitějších požadavků ze strany uživatelské skupiny Autodesku (AUGI).
 Platforma Revit 2010
Softwarové portfolio Autodesku pro tvorbu informačního modelu budovy pomáhá architektům, projektantům, investorům a dalším profesím v celém životním cyklu stavebního projektu ke snazší realizaci nápadů, efektivnějšímu využití digitálních návrhových dat a lepší komunikaci v rámci projektových týmů. Pomocí řešení postavených na metodě BIM mohou firmy přesněji provádět simulace a analýzy, tvořit varianty a vytvářet jejich vizualizace. Díky tomu sníží náklady při realizaci stavby, zmírní její dopad na životní prostředí a přitom ušetří čas.
 Inventor 2010
Software Autodesk Inventor jako základní řešení pro digitální prototypování, umožňuje vytvářet přesné 3D modely k vyhodnocení jejich tvaru, kompatibility a funkce ještě předtím, než jsou fyzicky vyrobeny. Produktová řada Inventor 2010 nabízí novou úroveň uživatelského komfortu a produktivity v oblasti tvorby 2D dokumentace, 3D modelování, lepší simulační možnosti, silnou podporu pro vytváření plastových komponent a nový datový management a možnosti sdílení dat.
 Infrastructure Modeling Software
Modelovací softwarové produkty pomáhají uživatelům z odvětví utilit, telekomunikací a státního sektoru zlepšovat návrh a správu infrastruktury. Portfolio produktů Autodesk, včetně řešení AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD Raster Design 2010, AutoCAD Civil 3D, Autodesk MapGuide Enterprise 2010, a Autodesk Topobase 2010 poskytuje uživatelům inteligentní a komplexní řešení pro navrhování, vizualizaci, simulaci a analýzu jak stávajícího majetku tak i plánované výstavby.Komentáře