Automatizovanou správu datových úložišť na základě vybraných parametrů představil Novell

Novou verzi svého řešení správy datových úložišť - Storage Manager 2.5 - oznámila firma Novell. Novinka automatizuje širokou řadu úkolů spojených se správou úložišť na základě událostí, identit a zásad a umožňuje firmám tak nasadit a automatizovat celý životní cyklus ukládání dat uživatelů a skupin. Mimo jiné zajišťuje automatické přidělení uživatelského úložného prostoru v okamžiku, kdy do firmy nastoupí nový uživatel.


Uživatelé tak mohou na základě svých pracovních rolí přistupovat k osobním a skupinovým úložištím, přičemž jsou vynucovány zásady ukládání dat. V okamžiku, kdy uživatel společnost opustí, jsou potom jeho data archivována nebo vymazána.
„Novell Storage Manager se integruje s adresářovými službami Active Directory (AD) a eDirectory (ED), takže spravuje datová úložiště s ohledem na uživatele," řekla Noemi Greyzdorfová, manažerka výzkumu ve společnosti IDC. „Po vytvoření účtu mohou být na uživatele automaticky aplikovány zásady pro úložiště vycházející z jejich identit." Tyto funkce pomohou společnostem vynucovat zásady uchovávání, integrity a zabezpečení dat v souladu s vnitřními směrnicemi.
Nejdůležitější vylepšení ve verzi 2.5:
- Pomocná úložiště: Počet domovských adresářů vytvořených pro každého uživatele není omezen.
- Vylepšení úložišť pro spolupráci: Funkce správy uživatelských úložišť byly rozšířeny i o skupiny.
- Rozšířená podpora Linuxu: Agenti pro monitorování událostí nyní běží na linuxových serverech.
- Action Objects: Programovací rozhraní, která umožňují uskutečňovat akce s datovými úložišti prostřednictvím nástroje Novell Identity Manager.
- Nové rozhraní: Zcela přepracované a jednodušší na používání.
- Zdokonalená katalogizace: Sleduje archivované soubory při přesouvání mezi úložnými zařízeními pro snadné vyhledání a obnovení po nehodě.Komentáře