Automatizaci databázových úloh nabízí nástroj pro řízení změn od firmy Embarcadero

Produkt Change Manager 5.1 přináší mimo jiné maskování dat, plnou podporu Unicode a porovnávání databázových schémat mezi různými DBMS.


Change Manager 5.1 pomáhá správcům databází a vývojářům automatizovat složité úlohy při řízení databázových změn. Použitím tohoto nástroje se podle výrobce zrychlí vývojové cykly, sníží počet chyb a databázím se zajistí vysoká dostupnost, vysoký výkon a shoda s omezeními.
Change Manager je dostupný jako samostatný nástroj, nebo jako součást All-Access, cenově výhodné sady nástrojů, která zpřístupňuje veškeré nástroje Embarcadero pro vývoj aplikací a databází bez ohledu na platformu. Change Manager umožňuje práci s databázemi IBM DB2 for LUW, Microsoft SQL Server, Oracle a Sybase z jediného uživatelského rozhraní.
Novinkou ve verzi 5.1 je maskování dat. Jde o funkci, která pomůže správcům dat zajistit shodu se zákony na ochranu osobních údajů. Ochranu osobně identifikovatelných údajů ("personally identifiable information", PII) zajišťuje tak, že změní citlivá data z produkčního prostředí před tím, než je přesune do vývojového či testovacího prostředí.
Záměna PII za jejich realistickou reprezentaci umožní prý dosahovat nejlepších výsledků během testů, takže vývojáři či pracovníci oddělení pro zajišťování kvality si mohou ověřit, že aplikační kód bude pracovat podle očekávání i po nasazení do rutinního provozu. Change Manager tedy přispěje i ke snížení počtu vývojových cyklů.
Další nové vlastnosti zahrnují podporu Unicode pro správu globálních dat, přesuny dat s automatickou synchronizací, sledování historie úloh porovnávání dat a rozšířená podpora projektů pomocí integrace nástroje pro správu zdrojového kódu.Komentáře