Novou architekturu pro mnohem širší pojetí sjednocených komunikací představila Avaya

Produkt Aura, unifikovanou architekturu, která jednoduše integruje komunikace mezi podniky s více dodavateli, více lokalitami a více způsoby podnikání, představila firma Avaya.


Novinka podle výrobce značně zjednodušuje komplexnost komunikační sítě, snižuje náklady na infrastrukturu a zároveň dokáže přenášet zvuk, video, zprávy či zprostředkovávat informace o přítomnosti, internetové aplikace a další služby. Na trhu se Aura objeví zhruba za měsíc.
Podniky si při nasazení Aury mohou ponechat stávající vybavení a aplikace od více dodavatelů. Mohou tak dosahovat výrazných úspor nákladů, rychlé návratnosti investic a větší obchodní flexibility pro budoucí činnosti.
Základním kamenem nové architektury je Session Manager, jenž je založen na protokolu SIP (Session Initiation Protocol) a pracuje s otevřenými standardy. Toto řešení centralizuje kontrolu nad komunikacemi i integraci aplikací a řídí širokou škálu komunikačních aplikací a systémů. Kvůli tomu odděluje aplikace od sítě, takže lze služby i funkce nasazovat podle potřeb uživatele a nikoliv podle lokalit nebo systému, k němuž je připojen.
Technologie rovněž reaguje na rostoucí zájem firem o zahrnutí sociálních sítí do obchodní komunikace. S řešením Aura mohou firmy bezpečně integrovat spotřebitelské komunikační kanály, jako např. sociální sítě Facebook či Twitter, služby zasílání zpráv nebo komunikaci peer-to-peer. Komunikaci se zákazníkem tak lze rozšířit například o jeho profil získaný ze sociální sítě. Tím se získá více doplňujících informací než poskytují stávající služby, jako jsou identifikace volajícího podle čísla a informace o přítomnosti. Obdobně lze přidat widgety k domovským stránkám sociálních sítí, čímž se usnadní komunikace v reálném čase a zkvalitní interakce se zákazníkem.

Klíčové přínosy řešení Aura:
o vytváření nových aplikací a jejich rychlé rozšíření kamkoliv mezi uživateli
o mapování aplikací podle individuálního profilu zaměstnance, přičemž určité funkce jsou dostupné globálně bez ohledu na místo, systém či zařízení, k němuž jsou připojeni;
o snižování nákladů díky centrálně spravovaným volacím plánům v celém podniku a díky volání po síti, využívání globálně nejnižších nákladů a používání standardní telefonní sítě (PSTN) z lokalit, kde je to nákladově efektivnější;
o omezení lokálních aplikačních serverů a optimalizace softwarových licencí v celém podniku;
o masivní škálování až do 250 000 obchodních uživatelů a 25 000 lokalit.Komentáře