ČIMIB uspořádal druhou konferenci pro manažery bezpečnosti ICT

Dne 20. května 2009 proběhla v budově Prague Gate v Praze druhá veřejná konference Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), která se nesla v duchu praktických činností manažera bezpečnosti ICT.


Cílem konference bylo poskytnout účastníkům cenné informace, které nejsou dostupné z veřejných zdrojů, ale jsou klíčové pro výkon pozice manažera bezpečnosti ICT. Hlavní témata programu byla věnována problematice tvorby strategie informační bezpečnosti, interpretaci výsledků penetračních testů a bezpečnosti webových aplikací.

Účastníky konference byli zástupci subjektů jak z komerční, tak i z veřejné sféry.

Další připravovaná konference, která proběhne již na podzim tohoto roku, bude zaměřena na sofistikované metody útoků na citlivá data (zejména formou sociálního inženýrství) a další témata, která souvisejí s neustále narůstajícím rizikem útoků na citlivá data společností.

Více informací o konferenci i činnosti institutu naleznete na www.cimib.cz.Komentáře