Databázi pro správu konfigurací založenou na principech sociálních sítí představil Novell

Dostupnost produktu myCMDB, webové aplikace, která díky architektuře podobné sociálním sítím zvyšuje použitelnost, přístupnost i přesnost podnikových databází pro správu konfigurací (CMDB) a poskytuje jednotný pohled na prostředky spojených datových center napříč všemi fyzickými a virtuálními prostředími, oznámila firma Novell.


Dostupnost produktu myCMDB, webové aplikace, která díky architektuře podobné sociálním sítím zvyšuje použitelnost, přístupnost i přesnost podnikových databází pro správu konfigurací (CMDB) a poskytuje jednotný pohled na prostředky spojených datových center napříč všemi fyzickými a virtuálními prostředími, oznámila firma Novell.
myCMDB využívá principy sociálních sítí a vytváří „komunity" založené na rolích, kde mohou uživatelé snáz a efektivněji aktualizovat, zobrazovat a pracovat s daty a ostatními uživateli CMDB. Uživatelé myCMDB mohou téměř v reálném čase získávat informace o konfiguracích a pracovních úlohách IT, modelovat změny IT infrastruktury a generovat sestavy, které graficky znázorní dopady navrhovaných změn IT nejen na produkční prostředí, ale také na provozované podnikové služby.
Funkce aplikace myCMDB výrazně zjednodušují vizualizaci, navigaci, vyhledávání, analýzu a reportování CMDB. Databáze správy konfigurací se tak stává daleko cennějším a uživatelsky přístupnějším nástrojem. V důsledku to povede k většímu využívání a četnějšímu přidávání informací ze strany uživatelů, takže se CMDB stane přesnější reprezentací vlastní infrastruktury IT.
„myCMDB dává interním organizacím IT a poskytovatelům služeb možnost zvládnout současné komplexní nároky na správu konfigurací - výborným příkladem je infrastruktura cloud computingu," řekl Joe Wagner, senior viceprezident a ředitel podnikové jednotky Systems and Resource Management společnosti Novell.
Aplikace myCMDB se hladce integruje se všemi komerčně dostupnými databázemi CMDB včetně produktu Novell CMDB360.
Hlavní vlastnosti aplikace myCMDB:
• Komunitní architektura, která poskytuje smysluplné pohledy na data v CMDB založené na rolích.
• Uživatelské profily založené na rolích umožňují přizpůsobit výsledný dojem z komunity pomocí personalizovaných domovských stránek, kanálu aktualizací komunity a sestav.
• Inteligentní a intuitivní kontextové vyhledávání na způsob Googlu umožňuje snadno vytahovat údaje o názvu konfigurační informace, třídě, atributu, vztazích a příznacích.
• Zabudovaný grafický prohlížeč vztahů poskytuje intuitivní, dynamický a snadno použitelný grafický model IT infrastruktury organizace.
• Osobní modelovací prostředí pro dynamické modelování a analýzu dat z CMDB mimo produkční prostředí CMDB. Umožňuje uživatelům vytvářet, aktualizovat a odstraňovat informace o konfiguračních položkách a vztazích mezi nimi.Komentáře