Služby sítě WiMax začaly nabízet České radiokomunikace

České Radiokomunikace rozšířily nabídku svých služeb o vysokorychlostní připojení k internetu a hlasové a datové služby, které jsou poskytovány pomocí nově vybudované bezdrátové sítě WiMax. Služba Business WiMax je určena především menším a středním společnostem a je poskytována prostřednictvím stejnojmenné technologie v licencovaném pásmu 3,5 GHz. Služby jsou zatím pouze nabízeny v Praze. Připravena je i služba pro domácnosti - Premium WiMax.


České Radiokomunikace rozšířily nabídku svých služeb o vysokorychlostní připojení k internetu a hlasové a datové služby, které jsou poskytovány pomocí nově vybudované bezdrátové sítě WiMax.
Služba Business WiMax je určena především menším a středním společnostem a je poskytována prostřednictvím stejnojmenné technologie v licencovaném pásmu 3,5 GHz. Služby jsou zatím pouze nabízeny v Praze. Připravena je i služba pro domácnosti - Premium WiMAX.
Hlavní výhodou technologie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je její dostupnost i tam, kde není pokrytí pevnými sítěmi. Kvalitou datového přenosu přitom WiMAX dosahuje úrovně služeb poskytovaných prostřednictvím pevných sítí.
Zákazníci si mohou zvolit z více parametrů služby jako je například symetrická či asymetrická varianta s různými rychlostmi, agregace, počet telefonních linek nebo specializované datové služby.
„Vývoj technologie WiMAX sledujeme již několik let, nyní však vidíme na českém trhu velký potenciál pro její uvedení do komerčního prodeje. Nová, výkonná síť nám umožní zákazníkům nabídnout moderní služby za zajímavé ceny," říká Marcel Procházka, manažer Útvaru rozvoje služeb a podnikání.
Radiokomunikace proto mohou svým klientům smluvně garantovat dostupnost služby pomocí SLA (Service Level Agreement).
Vedle služeb pro firmy je připravena i služba pro domácnosti a živnostníky pod názvem Premium WiMAX. Koncové zařízení je voleno podle konkrétních příjmových podmínek u zákazníka a typu služby. Může se jednat o venkovní nebo vnitřní terminálovou stanici. České Radiokomunikace zvolily pro Prahu celkem 4 základnové stanice, konkrétně se jedná o Žižkovskou televizní věž, telekomunikační věž na Strahově, Prosek a Chodov.Komentáře