Zabezpečení v cloud computingu vylepšuje Cisco

Řešení pro větší zabezpečení komunikace a firemních dat v prostředí cloud computingu představila společnost Cisco Systems. Jde například o Security Cloud Services, dále aktualizace softwaru pro řešení proti nežádoucím průnikům a další novinky, které umožní vyšší ochranu před hrozbami útoků, malware a botnetů bez ohledu na to, odkud přicházejí a jakých cest využívají.Služby Security Cloud Services poskytují přístup k zabezpečení jako službě. Tento nový přístup dává dohromady služby z různých sítí a aplikací, čímž vytváří jednotné prostředí cloudu a podnikových sítí pro zabezpečenou komunikaci a spolupráci. Prostředí Security Cloud podporuje i služby Hosted Email Security Services a novou technologii ochrany proti nežádoucím průnikům Global Correlation.
Global Correlation je rovněž součástí nové, sedmé verze Cisco IPS Sensor Software. Jde o řešení, které využívá obranného prostředí Cisco Security Intelligence Operations, globální databáze hrozeb získaných prostřednictvím logů zabezpečovacích zařízení. Tato databáze se dynamicky aktualizuje o stále nová data o útočnících a hrozbách, která zmíněný nástroj následně přenáší do bezpečnostní infrastruktury firemních sítí, kde pomáhají k vyšší ochraně.
Vedle nových řešení a služeb představila společnost Cisco také referenční bezpečnostní architekturu Cisco SAFE. Ta poskytuje průvodce, jež pomohou při plánování, projektování a instalaci bezpečnostních řešení napříč sítěmi, ať již se jedná o vysokoškolská centra, internetové rozhraní, pobočkové sítě nebo datová centra.Komentáře