Kodek pro přenos hlasu ve vysokém rozlišení nabízí Skype vývojářům i výrobcům zdarma

Licenci na kodek pro přenos hlasu ve vysoké kvalitě, jež implementovala do svého nejnovějšího programu paketové telefonie Skype 4.0 for Windows, dá firma Skype zdarma zájemcům z řad vývojářů či výrobců. Jedná se o technologii označovanou jako Silk, která nabízí přenos mnohem širšího spektra lidského hlasu než je dosud v prostředí VoIP běžné.Tradiční telefony totiž pro přenos hlasu využívají frekvenční pásmo voice 400 až 3 400 Hz, což znamená, že ořezávají vyšší i nižší frekvence (lidské ucho je schopno zaznamenat až 20 KHz). Díky tomuto omezení může být hlas přenášen prostřednictvím 64Kb kanálu, ale přináší mnohé nevýhody, jako je například zastření rozdílu mezi některými podobně znějícími hláskami, jako třeba f a s.
Silk podle výrobce nabízí možnost využít údajně plné spektrum toho, co lidské ucho je schopno běžně zachytit - tedy pásmo 50 - 12 000 Hz. To umožní například mnohem lépe odlišit jednotlivé hovořící účastníky v rámci například konferenčního hovoru. Navíc prý Silk využívá při přenosu přes IP síť jen poloviční šířku pásma než předchozí kodeky.
Kodek je dostupný všem zájemcům - není tedy například nutné, aby výrobce telefonního přístroje musel do svého hardwaru zahrnout nativní podporu pro Skype.
Podle mnohých producentů systémů pro IP telefonii se očekává v budoucích letech prudký rozvoj podpory přwnosu hlasu ve vysokém rozlišení. Zatím je tato funkcionalita dostupná v převážné míře ve vnitřních sítích podniků, nicméně existují už první vlaštovky v rámci veřejných poskytovatelů VoIP služeb, které podporu pro takové služby už nabízejí - v Česku je to třeba Ipex.

 

 Komentáře