Centrální hardwarový správní systém pro svá řešení uvedlo Astaro

Novou hardwarovou centrální řídící platformu Astaro Command Center (ACC), jež umožňuje zákazníkům či poskytovatelům služeb monitorovat a ovládat až 200 bezpečnostních zařízení Astaro Gateway z jednoho centra, uvedla na trh společnost Astaro.


Novou hardwarovou centrální řídící platformu Astaro Command Center (ACC), jež umožňuje zákazníkům či poskytovatelům služeb monitorovat a ovládat až 200 bezpečnostních zařízení Astaro Gateway z jednoho centra, uvedla na trh společnost Astaro.
Pomocí ACC je možné z jednoho místa spravovat bezpečnostní zařízení rozmístěná v různých lokacích. U koncových uživatelů se jedná o správu různých sítí nebo oddělení v rámci firmy, zatímco poskytovatelé služeb mohou z jediného rozhraní spravovat zařízení více zákazníků. ACC podporuje přístup podle rolí, což umožňuje odstupňovanou správu - různé osoby mohou mít různé úrovně oprávnění pro vstup do systému a jeho ovládání.
Hardwarové součásti, síťové parametry a běžící služby všech připojených zařízení lze sledovat na hlavním panelu. Indikátory trendů umožňují předvídat vývoj důležitých parametrů systému, což prodejci pomáhá kontrolovat dohodnutou kvalitu služby. ACC je navíc možné integrovat s Yahoo Maps, což dovoluje organizacím přesně určit geografickou polohu všech svých řízených zabezpečovacích zařízení.
Mezi důležité funkce obsažené v ACC patří:
 Komplexní funkce pro autentizaci, logování a reporting
 Zobrazení všech monitorovaných dat během několika sekund
 Ověřování uživatelů přes Active Directory, eDirectory, TACACS+, LDAP nebo Radius
 Automatický přenos přehledů o stavu
Cena hardwarového zařízení začíná na 995 eurech, ACC je však i nadále zdarma dostupné jako softwarová nebo virtuální appliance.Komentáře