Výkonné a nákladné inovační centrum, první ve střední a východní Evropě, vznikne na severní Moravě

IT4Innovations, jedno z nejmodernějších inovačních center na světě chtějí za zhruba dvě miliardy korun společně vybudovat Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Ústav geoniky AV ČR. Řešit bude úlohy z oblasti zajištění bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, návrhů algoritmů pro průmysl i vývoje nových léčiv.


Superpočítačů tohoto typu je na celém světě jen velmi málo a Česká republika nemá zatím ani jediný. Stejně tak centrum excelentního výzkumu, kterým IT4Innovations (IT4I) bude, dosud střední a východní Evropě zcela chybí.
Centrum IT4I umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů kolem informačních technologií a dosáhnout tak nejen rozvoje informatiky a výpočetní matematiky jako takové, ale zajistit i rozvoj řady oborů. Hlavním přínosem projektu je tedy vytvoření pokročilé struktury národního a mezinárodního významu, zaměřené na klíčové oblasti vědy a výzkumu, jakými jsou rozvoj informační společnosti, vývoj vestavných systémů, inovativní medicína, nanotechnologie a také informační technologie samotné.
„Projekt IT4I zahrnuje čtyři oblasti - tři aplikační a jednu oblast základního výzkumu. Je to vědecká a výzkumná základna pro řešení nejnáročnějších problémů ovlivňujících život lidí, kam spadá zvládání krizových situací - od povodní, přes znečištění ovzduší až po požáry či dopravu. Další oblastí jsou vestavné systémy a jejich aplikace - např. do oblasti řízení palivových článků, strojních zařízení a jejich celků nebo automobilů. Třetí klíčovou oblastí je vybudování nejvýkonnějšího superpočítače v ČR, který je spojením špičkové IT techniky a
nejnovějších matematických postupů do celé řady multidisciplinárních aktivit," uvedl vedoucí projektu Ivo Vondrák, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU. Základní výzkum je pak podle něj směřován do problematiky moderních metod informatiky a tzv. softcomputingu.
Superpočítač se propojí do evropské sítě a zvýší tak možnosti využití celého superpočítačového systému v EU. Průmyslovým podnikům bude superpočítač sloužit například pro optimalizace konstrukcí a materiálů (nejen v automobilovém průmyslu, ale i ve stavebnictví, strojírenství a energetice) či pro rozvoj nanotechnologií (ve všech aplikacích - od zdravotnictví až po solární články).Komentáře