Jednu síť pro všechny typy komunikační infrastruktury slibuje speciální brána od firmy RAD

Bránu, která umožňuje snadnou migraci na sítě příštích generací spojením mobilního provozu 2G, 3G a 4G na různé infrastruktuře (optická, DSL či SDH/ATM) do jednoho funkčního celku, představila firma RAD Data Communications, resp. VUMS Datacom.


Novinka tak eliminuje mj. nutnost budovat samostatnou síť pro datový tok a samostatnou pro hlasové služby.
Brána ACE-3220 je navržena s ohledem na očekávaný značný nárůst provozu v mobilních sítích, který vyplývá z širokého nasazování nových služeb. Minimalizuje náklady operační (OpEx) i kapitálové (CapEx) tím, že souběžně poskytuje služby GSM, UMTS a 3GPP/LTE v paketové síti.
Dosaženo je toho pomocí pseudowire (emulace přenosu služeb) a pokročilých technik časové synchronizace. Díky nim je podle výrobce dosaženo vysoké kvality poskytované služby. Jednoduchost řešení pak zkracuje dobu potřebnou k nasazení, stejně jako zjednodušuje úkony údržby. ACE-3220 navíc obsahuje volitelnou možnost vylepšit průchodnost 2G sítí pomocí optimalizačního rozhraní GSM Abis.
ACE-3220 ošetřuje všechny čtyři kritické elementy nezbytné pro poskytování kvalitních služeb. Je to přesná časová synchronizace, pseudowire, pokročilé možnosti Ethernet OAM a univerzálnost.Komentáře