Datamonitor: investice do Unified Communications i přes potíže firem letos porostou

I přes hospodářské zpomalení podniky zvětší v roce 2009 investice do technologií UC (Unified Communications, sjednocené komunikace). Uvádí to studie, kterou uveřejnila firma Datamonitor ve spolupráci s GN Netcom.


Hlavním cílem aktivit tohoto typu je prý vzrůst produktivity a umožnění efektivnějšího řízení IT infrastruktury. Nedostatek investic do řešení v oblasti UC navíc může působit ztráty svázané s komunikačními problémy.
Podle výzkumu během nejbližších pěti let počet telefonů, využívajících software typu softphone vzroste globálně dokonce i o 40%. Současně požadavky na pevné telefonní linky budou systematicky klesat. Spolu se vzrůstem počtu řešení v oblasti IP telefonie, softwarů typu softphone nebo VoIP v přenosných zařízení, zvětší se i požadavky na profesionální náhlavní soupravy vysoké kvality a jiné mnohofunkční zařízení, které fungují v prostředí UC.
Datamonitor doporučuje firmám, pro které jsou celkové investiční náklady do řešení UC příliš vysoké, aby uvažovaly spíše o nákupu dodatečného vybavení, jako jsou například vícefunkční náhlavní soupravy pro PC. Investice tohoto typu netáhnou za sebou vysoké finanční náklady, a přitom účinně zvyšují efektivitu, usnadňují komunikaci, a přispívají k zvětšení satisfakci za práci.
" V poslední době rozvoj a rozšiřování se nových komunikačních medií, jako jsou hlasové spojení, elektronická pošta, textové informace nebo video, měnily způsob komunikace jak uvnitř organizace, tak i se zákazníky," říká Jiří Krejčí, Business Development Manager pro Českou a Slovenskou republiku, GN Netcom."Komentáře