Nový databázový systém od IBM nabízí velmi rychlý přístup ke kritickým datům podniku

Nový databázový software Informix Warehouse, pomocí kterého mohou globální společnosti prý vůbec poprvé ukládat data do datového skladu a zároveň provádět mimořádně rychlé on-line transakce na zjednodušené softwarové platformě, představila firma IBM.


Kombinace těchto dvou funkcí podle výrobce pomůže dosáhnout lepších výsledků a získat představu o obchodním růstu a snižování nákladů.
Společnosti ze všech odvětví mohou tento okamžitý přístup k informacím s analytickými funkcemi využít k tomu, aby lépe pochopily trendy na trhu a mezi zákazníky. Nový software například může maloobchodníkům pomoci organizovat data a přistupovat k nim snadněji z obchodů, z webu, katalogového prodeje a z interních skladových a obchodních systémů a zároveň jim pomůže analyzovat budoucí trendy v nakupování, stejně tak usnadní přijímat chytřejší obchodní rozhodnutí.
Společnosti si nyní stále více uvědomují nutnost efektivního využívání informací, aby byly v současné náročné globální ekonomice schopny efektivní konkurence. V současné době se 85 % ředitelů IT domnívá, že jejich informace nejsou dobře řízeny a sdíleny v celém podniku. Navíc většině firem chybí soudržná strategie, jak získat z jejich informací co největší hodnotu.Komentáře