Nové služby pro business intelligence nabízí HP – jde o lepší správu informací i o snížení provozních nákladů

Dostupnost nových služeb, které pomohou firmám zlepšit řízení, přesnost informací, a prosazovat lepší podnikatelská rozhodnutí, představila firma Hewlett-Packard.Nové služby business intelligence pomohou firmám vytvořit integrovaný pohled na veškeré informace ve firmě. Zároveň podle výrobce zvyšují kvalitu dat a vytvářejí modely řízení informací jako sdíleného majetku. Výsledná vylepšení v oblasti rozhodování, provozní efektivity a zmírňování rizik umožňují firmám využívat informace k přijímání lepších rozhodnutí podle podnikatelských potřeb.
Jde o tyto produkty:
• Master Data Management Services - umožňují zákazníkům konzistentně zachycovat, spravovat a používat prvky hlavních dat napříč organizací. S jediným zdrojem důvěryhodných dat mohou zákazníci vyhledávat informace napříč odděleními a získávat tak představu o komplexních vztazích mezi nimi. To umožňuje firmám maximálně pochopit vztahy se zákazníky, což se pozitivně odráží v možnostech prodeje souvisejících nebo vyšších produktů, dosahování vyšší účinnosti procesů nákupu a zmírňování obchodních rizik.
• Information Quality Management Services - pomohou zákazníkům zvýšit kvalitu jejich informací, aby byly přesné, konzistentní a úplné, prostřednictvím metodiky, která sladí iniciativy v oblasti kvality s podnikatelskými cíli a vytvoří potřebný program dozoru, rámec řízení kvality i správu metadat pro definování, monitorování a měření kvality daných informací.
• Information Governance Services - tyto služby poskytují společnostem platformu, která dokáže zajistit maximální konzistenci, dostupnost, přístupnost, auditovatelnost a bezpečnosti dat. Služby Information Governance Services pomohou zákazníkům chránit, spravovat a rozvíjet data jakožto cenné podnikové aktivum a zároveň snížit náklady na jejich správu.Komentáře