Partneři SAPu zakládají novou firmu na podporu prodeje produktu Business One

Společnou firmu ABIA group se rozhodli založit někteří partneři společnosti SAP ČR a SAP SR, zaměřující se na produkt SAP Business One. Ambicí nově vzniklé společnosti je koordinace marketingových a obchodních aktivit a dále zřízení společného helpdesku pro stávající klienty zakládajících subjektů.


Uskupení ABIA není na trhu s ERP systémy úplným nováčkem. Již od roku 2007 vystupují zakládající členové dFlex (SR), Elegis (ČR), H&M DataSoft (ČR), Inforis (ČR) a Kelar (ČR), jako vzájemně se podporující uskupení obchodních a implementačních partnerů informačního systému SAP Business One.
Vzhledem ke stále rostoucím potřebám stávajících i nově přibývajících klientů zřídí společnost ABIA group společné pracoviště helpdesku. Jeho úkolem bude poskytování konzultačních a servisních služeb, ale také udržování a rozšiřování společné vědomostní databáze. Kromě toho bude nově vzniklé uskupení sloužit jako marketingová centrála. Od společného postupu při realizaci marketingových aktivit si členové ABIA group slibují především zvýšení efektivity v této oblasti vzhledem ke globální ekonomické krizi i současné situaci na trhu s ERP.
Ředitel jedné ze zakládajících společností Kelar - Petr Kelar - k tomu dodává: "Stále jsem hledal cestu, jak posílit pozici produktu SAP Business One mezi uživatelskou veřejností. A po roce zkoušení se uskupení podobně smýšlejících profesionálů jeví jako velmi vhodná forma spolupráce."Komentáře