Pasy se nově rozšiřují o otisky prstů, od úřadů to vyžaduje vyšší zabezpečení dat

Lidé žádající o cestovní doklad budou ode dneška mít ve svém cestovním pase další biometrický údaj - otisk prstu. Děje se tak na základě Rozhodnutí Komise EU, podle kterého jsou všechny členské státy EU povinny zavést otisky prstů nejpozději do 28. června 2009.


Dodavatelem řešení pro výrobu biometrických pasů v ČR je Siemens IT Solutions and Services.
Zavedením dalšího biometrického prvku se podle odborníků významně zvyšuje bezpečnost osobních údajů občanů. Padělání jejich cestovních dokladů s biometrickými údaji je téměř nemožné, protože díky „ePasu" lze jednoznačně určit pravou identitu držitele. Není proto možné, aby se jím prokazoval někdo jiný, než jeho vlastník. Prakticky se tak vylučuje možnost zneužití ePasu při ztrátě nebo odcizení.
V souvislosti se zavedením otisků prstů jsou stávající technologie, sloužící k zabezpečení uložených dat a přístupu k nim, rozšířeny o tzv. Extended Access Control. Ta ve vyšší míře zabezpečuje komunikaci mezi ePasem a zařízením, které čte data z čipu ePasu. Pro každou transakci mezi terminálem a ePasem se vytváří unikátní šifrovací kanál. Kdo nebude mít od České republiky oficiálně předán příslušný elektronický certifikát, otisky prstů z ePasu prostě nepřečte. Biometrické údaje jsou uložené pouze v RFID čipu každého ePasu, neexistují v žádné databázi žádného státního orgánu v ČR. Data jsou v souladu se zákonem po lhůtě 60 dní (pro řešení případných reklamací) ze zpracovatelské části systému zlikvidována.
Postup pořizování žádosti o ePas od 1. 4. 2009:
Občan žádající o ePas poskytne úředníkovi pouze své rodné číslo, které lze případně načíst čtečkou ze strojově čitelné zóny občanského průkazu. Následně se vyplní položky žádosti daty získanými z centrálních databází Ministerstva vnitra ČR. Na místě se pořídí fotografie žadatele, nově se získají v ideálním případě otisky obou ukazováků a digitalizuje se žadatelův podpis.
Otisky prstů se pořizují na čtecím zařízení, které čte otisky pomocí optických technologií. Po finální kontrole všech údajů na žádosti a jejím podpisu žadatelem se veškerá data zapsaná do žádosti odesílají kryptovaně přes interní síť Ministerstva vnitra do centrálního systému ke zpracování. Vyrobený a personalizovaný cestovní doklad si žadatel vyzvedává na stejném místě, kde o něj žádal, o několik dní později, maximálně v zákonné lhůtě 30 dní (většinou ale mnohem dříve).Komentáře