Efektivnější plánování prodeje a promo kampaní slibuje nový software od SAPu

Řešení Promotion Management for Retail 7.0, které pomůže malým i velkým firmám lépe plánovat kampaně na podporu prodeje, představila firma SAP. Novinka podle výrobce současně ušetří čas marketingovým pracovníkům, protože omezí potřebu řady manuálních úkonů.Produkt by měl podle výrobce marketingovým týmům pomoci vyrovnat se se současným tlakem na bezchybné provedení kampaní, přesné zacílení a ocenění zboží. Usnadní jim rovněž načasování vzhledem ke specifickým trhům, regionům a cílovým skupinám.
Software Promotion Management for Retail pomůže prodejcům zvýšit produktivitu a zkrátit dobu potřebnou k realizaci změn. Zajistí také efektivnější průběh promo kampaní a lepší využívání dostupných zdrojů a umožní vytváření různých verzí kampaní pro různé produkty, kategorie a zóny. Nový software také pomůže retailerům lépe porozumět finančním efektům jednotlivých promo akcí a efektivněji hospodařit s marketingovými rozpočty.
Software je dostupný jak samostatně, tak i integrovaný v softwaru SAP Business Suite. V balíčcích se Price Optimization for Retail a Markdown Optimization for Retail by měl retailovým prodejcům rovněž pomáhat optimálně řídit cenové strategie během celého životního cyklu produktů.
„Retailoví prodejci potřebují šetřit náklady a zvyšovat tržby a toho mohou dosáhnout také zefektivněním promo kampaní a cenových strategií. S naším řešením tyto aktivity probíhají na jedné integrované platformě, což firmám pomáhá rychleji a ziskověji vytvářet ve směru k zákazníkům relevantní promo kampaně," říká Verlin Youd, senior viceprezident divize Global Trading Industries ve společnosti SAP.Komentáře