Pozvánka na konferenci Fórum eTime 2009 – efektivně o úsporách

Konference eTime se letos koná dne 12. května 2009 od 9 hodin v kongresovém sále hotelu Diplomat, Evropská, Praha 6. Jejím motem je tentokrát slogan „E jako efektivita“.


Na téma efektivity budou probíhat také přednášky ve třech hlavních tématických blocích:

Efektivní ICT – technologie a služby
Efektivní veřejná správa
Efektivní podnikání, řízení a marketing.


Program, profily přednášejících a registrační formulář najdete na:
http://eventworld.cz/etime.php

Za zmínku pak stojí např. následující výběr z obsahu:

Jak pokročilo zavedení e-governmentu v České republice, s jakými problémy, úskalími a slabinami se projekt potýká, které části projektu byly již spuštěny a s jakými výsledky? Jak se naplnily vize informační společnosti roku 2008, co se povedlo a jaké jsou očekávané kroky v nejbližší době, v roce letošním a příštím? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět ve své přednášce Ondřej Felix, hlavní architekt e-governmentu Ministerstva vnitra ČR.

Otázky současné ekonomické situace, zda je kapitalismus na rozcestí a  jestli jsou politici viníci finanční a hospodářské krize nebo spasitelé před jejich dopady, rozebere ve své přednášce Miroslav Ševčík, makroekonom, vysokoškolský pedagog a ředitel Liberálního institutu.Komentáře