Průzkum: Internet napomáhá zlepšit mezilidské vztahy

Lidé, kteří v současnosti brouzdají po internetu, rádi udržují citové vazby. Podle druhé výroční zprávy Norton Online Living Report udává téměř sedm z deseti dospělých, že internet zlepšuje jejich vztahy. Internet je však také stále atraktivnější pro děti, kteří na něm tráví dvakrát více času, než si jejich rodiče myslí.


Celosvětový průzkum také zjistil, že 99% většina online dospělých lidí uvádí, že přijali nějaká opatření k zabezpečení svých osobních údajů online. Přesto však se znepokojivě často objevují problematické praktiky při procházení internetu, nebezpečné návyky a počítače napadené hackery. Téměř polovina online dospělých uživatelů vědomě navštěvuje nedůvěryhodné webové servery, nezálohuje svá data a používá ne zcela bezpečná hesla. Přibližně třetina udává, že se někdo pokusil neoprávněně proniknout do jejich počítače.
Téměř sedm z deseti online dospělých udává, že internet zlepšil jejich vztahy. A není divu: ti, kteří mají přátele online, mají v průměru přibližně 41 přátel online, 49 % má stránku na webu společenské sítě a 24 % někdy předá online důvěrnou informaci. Internet se ve skutečnosti stal tak důležitým prostředkem komunikace a kontaktů, že přibližně šest z deseti online dospělých říká, že by bez něho nemohli žít.

Zpráva z minulého roku uvádí, že přibližně jedno z pěti dětí připustilo, že se dívá na věci online nebo dělá věci online, o kterých ví, že by mu je rodiče nedovolili. Přibližně jeden z pěti online rodičů uvádí, že nachytal své dítě při neschváleném chování online.

Dobrá zpráva je, že 90 % online rodičů uznává svoji odpovědnost za ochranu dětí online a otevírá doma častější diskuse na toto téma – je to o 20 % více než minulý rok. Některé děti dokonce prolamují bariéry a smazávají rozdíly, které vznikají mezi generacemi online. 25 % se „kamarádí“ se svými rodiči online a 10 % používá ke styku se svými prarodiči technologie jako rychlé zprávy, společenské sítě, e-mail a zprávy SMS.

Přestože se 99 % online dospělých domnívá, že přijímají opatření pro svoji bezpečnost, letošní zpráva zjistila, že mnoho spotřebitelů není zcela chráněných, když se oddávají flirtování, sdílení informací a navazování přátelství online. I když se zdá, že průměrný spotřebitel si uvědomuje potřebu zabezpečení Internetu, někteří nespouštějí vyhledávání virů v systému nebo nemají dostatečnou ochranu proti současným hrozbám. Ještě více znepokojivé je, že přibližně dva z deseti online dospělých na celém světě nepoužívají vůbec žádný software pro zabezpečení počítače. Překvapuje to zejména v souvislosti s tím, že jedna třetina online dospělých již zažila problém porouchaného disku, přišla o nenahraditelná data nebo jim někdo nějak neoprávněně pronikl do počítače. Přesto naprostá 90% většina online dospělých a mladistvých souhlasí s tím, že výhody internetu převažují nad riziky.

Průzkum Norton Online Living Report provedla online ve 12 zemích (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Švédsko, Čína, Japonsko, Indie, Austrálie a Brazílie) společnost Harris Interactive jménem společnosti Symantec ve dnech 13. října až 5. prosince 2008 mezi 6 427 dospělými ve věku 18 a více let (včetně 1 297 rodičů dětí ve věku 8 – 17 let) a 2 614 dětmi ve věku 8 – 17 let, kteří stráví minimálně jednu hodinu online každý měsíc. Podrobná zjištění letošního průzkumu Norton Online Living Report jsou k dispozici na adrese http://www.nortononlineliving.com.Komentáře