První číslo časopisu Zaostřeno na průmysl je v distribuci

Název Zaostřeno na průmysl nese nové periodikum, které od letošního roku vydává společnost Minerva Česká republika. Magazín je orientován svým obsahem na informační technologie a výrobní podniky. Bude vycházet pravidelně dvakrát do roka a od letošního května jej dostávají výrobní společnosti v České a Slovenské republice.


Časopis nemá ambici konkurovat odborným IT titulům, které na českém a slovenském trhu vycházejí. Je distribuován zdarma a svým obsahem a periodicitou je doplňkovým zdrojem informací specifickému okruhu čtenářů z výrobních a distribučních firem.

Čtenáři časopisu v něm najdou informace týkající se podnikání a informačních systémů a technologií v průmyslu, převážně ve strojírenském, automobilovém, elektrotechnickém, potravinářském, farmaceuticko-zdravotnickém odvětví a sektoru spotřebního zboží.  V žádném čísle nebudou chybět případové studie z implementací informačních systémů pro výrobní a distribuční podniky, vybrané produktové novinky, článek v angličtině převzatý ze stránek zahraničních webů ani anketa s názvem „Zeptali jste se..“, ve které mají čtenáři možnost ptát se odborníků společnosti Minerva. V anketě „Zeptali jsme se..“ se naopak redakce časopisu bude ptát zákazníků Minervy na témata, která zajímají nás.

Čtenáři mají možnost si periodikum přečíst také na stránkách Minervy. V hlavním menu webových stránek pod odkazem Zaostřeno na průmysl je umístěn link na první číslo časopisu a v budoucnu zde bude uložen archív vydaných čísel. Zájemci si mohou o zasílání časopisu napsat na e-mailovou adresu: redakce@minerva-is.eu.Komentáře