RSA a Cisco nabízejí rozpoznávání hrozeb dle geografické polohy

Integraci řešení RSA enVision, které je určeno pro oblast SIEM (Security Information and Event Management), s platformou Cisco Mobility Services Engine (MSE) dokončila firma RSA.


Tato integrace podle obou firem pomůže organizacím zlepšit provoz IT, vynucovat bezpečnostní politiky a urychlit reakci na bezpečnostní hrozby, protože v reálném čase poskytuje IT specialistům užitečné informace o událostech, mezi něž patří i fyzická poloha uživatelů, systémů a zařízení připojených k bezdrátovým sítím.
Platforma RSA enVision načítá data ze systému Cisco Mobility Services Engine a zprostředkovává zákazníkům data o fyzické poloze statických i mobilních uživatelů a o využití výpočetních a síťových prostředků na pracovišti i mimo ně.
IT specialisté tedy mohou formulovat takové politiky bezdrátové sítě, které přesně odpovídají firemním potřebám, a naopak nemusí implementovat omezení, která by překážela legitimnímu firemnímu provozu.
Po integraci s řešením Cisco Mobility Services Engine umožňuje platforma RSA enVision zákazníkům podle dodavatelů zkrátit čas potřebný k prošetření bezpečnostních incidentů, neboť současně s bezpečnostní výstrahou poskytuje informace o fyzické poloze uživatelů a systémů. Díky tomu může tým specialistů na zabezpečení IT rozpoznat hrozby a reagovat na ně rychleji s využitím přesnějších informací, mezi něž patří i fyzická poloha.
Vzhledem k tomu, že údaje o každém bezpečnostním incidentu obsahují fyzickou polohu, není nutné ručně porovnávat seznamy IT aktiv s daty o hrozbě. Je tedy možné rychle stanovit priority různých událostí a vztahů mezi nimi v jediném zobrazení, což snižuje celkové náklady a zkvalitňuje provozní zabezpečení.Komentáře