Osobní údaje dle požadavků zákonných norem ochrání nový komplex nástrojů od RSA

Komplexní řadu řešení, která podle výrobce pomáhají organizacím řešit nejpalčivější aspekty předpisů ustanovených v amerických a evropských zákonech o ochraně osobních údajů, představilo RSA.


Jedná se o tři různé balíky produktů pro informační bezpečnost obsahující technologie pro dvoufaktorovou autentizaci, SIEM (Security Information and Event Management) a DLP (Data Loss Prevention), které byly navrženy pro potřeby středně velkých firem.
Organizace, kterým zákazníci a zaměstnanci svěří osobní údaje, jsou povinny přijmout vhodná opatření k zabezpečení a ochraně těchto informací. Americké i evropské zákony navíc předepisují různé formy potrestání (mj. povinnost zveřejňovat úniky) organizací, v nichž došlo k úniku osobních údajů.
Balík nástrojů od společnosti RSA pro ochranu osobních údajů umožňuje:
• rozpoznat osobní údaje ve vlastním prostředí a zjistit, kde a jak jsou tato data ukládána a zpřístupněna a jak a kým jsou využívána,
• implementovat vhodná bezpečnostní opatření, která jsou přiměřená riziku a v souladu se stanovenými zásadami,
• monitorovat prostředí a proaktivně v reálném čase rozpoznávat potenciální bezpečnostní incidenty.

„V důsledku úniků dat musejí organizace pochopitelně vynakládat obrovské částky, o veřejné ostudě a ztrátě dobrého jména ani nemluvě," uvedl Jon Oltsik, hlavní analytik divize Enterprise Strategy. „Organizace mohou přispět ke snížení tohoto rizika, pokud implementují soubor opakovatelných a škálovatelných opatření."Komentáře