BSA: Míra softwarového pirátství v Česku začala klesat

Tuzemská míra softwarového pirátství po dvou letech stagnace klesla o jeden procentní bod na 38 %. Údajné ztráty českého softwarového odvětví v důsledku pirátství loni činily 3,3 miliardy korun.


Stejně jako v předchozích letech nelegální software sice mizí z firem, ale v domácnostech se naopak rozmáhá. I tak Česko patří k zemím s nejnižší mírou softwarového pirátství v regionu. Evropský průměr činí 35 %.
V předchozím měřeném roce (2007) míra pirátství naopak stagnovala a držela se dva roky za sebou na 39 procentech. „Stagnovalo i sousední Slovensko, kde však míra pirátství nakonec poklesla o 2 procentní body a zastavila se na 43 procentech," tvrdí JAN Hlaváč z Business Software Alliance. Celosvětová bilance boje proti pirátství je rovněž pozitivní: ze 110 sledovaných zemí míra pirátství poklesla více než v polovině z nich (52 % z celkového počtu), nezměněná zůstala ve 40 zemích (33 %) a pouze ve 13 zemích (15 %) pirátství vzrostlo.
Tyto závěry vycházejí z Celosvětové studie softwarového pirátství (v pořadí již šesté), kterou dnes zveřejnila organizace BSA.
Za posledních čtrnáct let se v Česku podařilo snížit míru pirátství o 28 procentních bodů. Při srovnání s dalšími šestadvaceti členskými státy EU si Česko jako loni drží jedenáctou příčku. Slovensku patří šestnácté místo. „V závěsu za Českem jsou mnohé západoevropské a jihoevropské státy, například Itálie (48% míra softwarového pirátství), Španělsko (42%) či Francie (41%)," řekl Jan Hlaváč. V rámci EU byla nejvyšší míra pirátství zaznamenána v Bulharsku (68%), Rumunsku (66%) a Řecku (57%). Naopak nejméně se software krade v Lucembursku (21 %), Rakousku (24 %) a Belgii, Dánsku či Švédsku (všechny 25 % nelegálního softwaru).

Nejméně pirátského softwaru se užívá ve Spojených státech (20 %), v Japonsku (21 %), Lucembursku (21 %) a na Novém Zélandu (22 %). „Naopak nejvíce se pirátství dopouštějí některé asijské a africké rozvojové země, kde míra pirátství přesahuje 90 procent," dodal Hlaváč.
Nejvíce se nelegálně šíří operační systémy Windows, populární kancelářské softwarové balíky, grafické programy, antiviry a počítačové hry. Mezi v Česku nejčastěji poškozované výrobce softwaru patří firmy Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, Borland a Symantec.

Další klíčové závěry studie:
• Ze 110 zemí zahrnutých do studie softwarové pirátství kleslo v 57 zemích (52 % z celkového počtu), beze změny zůstalo v 36 zemích (33 %) a v 16 zemích pirátství vzrostlo (pouze 15 %).
• Vzhledem k tomu, že celosvětový trh s počítači rostl nejrychleji v zemích s vysokou mírou pirátství, vzrostla celosvětová míra pirátství v roce 2008 o tři procentní body na 41 procent.
• Co do výše ztrát softwarového odvětví o nejvíce peněz přicházejí Spojené státy (9,143 miliardy USD), Čína (6,677 miliardy USD) a Rusko (4,215 miliardy USD).
• Největšího meziročního poklesu pirátství z celosvětového pohledu dosáhlo Rusko, kde míra pirátství klesla o 5 procentních bodů na 68 procent. V průběhu šesti let tak míra pirátství v Rusku klesla o 19 procentních bodů.
• Rozšiřování přístupu k internetu zvýší dostupnost pirátského softwaru. Během příštích pěti let získá 460 milionů lidí v rozvíjejících se zemích přístup k internetu. Růst bude nejpatrnější mezi domácími spotřebiteli a malými firmami - v jejich případě je míra pirátství vyšší než u větších firem a státních organizací.Komentáře