Zajištění shody s předpisy zjednodušila firma McAfee

Produkt Total Protection for Compliance, jenž zajišťuje dodržování shody s předpisy a kombinuje audit IT politiky založený na agentech i bezagentové řešení, představila firma McAfee. Novinka zahrnuje produkty Vulnerability Manager, Policy Auditor a ePolicy Orchestrator - výsledkem je jednotná platforma pro nasazení, správu, analýzu rizik a reporting o shodě s předpisy.McAfee podle svých slov zjednodušuje zajištění shody s předpisy sjednocením dosud neslučitelných přístupů a technologií používaných k auditu IT politiky. Firmy bojují
s nedostatkem času, zdrojů i odborných znalostí potřebných k provádění auditů a stávající technologie je nutí se rozhodovat mezi hodnocením pomocí agentů a bezagentovými řešeními.
McAfee prý jako jediná poskytuje řešení, které využívá přístupy obou technologií, snižuje tak složitost zajištění shody s předpisy a šetří čas potřebný pro úkoly spojené s auditem. Převádění bezpečnostní politiky do automaticky řízených kontrol je při použití technologií různých dodavatelů složité a nyní již i nadbytečné.
Řešení Total Protection for Compliance snižuje potřebu nasazovat více produktů a pro zlepšení dokumentace shody s přepisy poté složitě spojovat výsledky jednotlivých hodnocení. Produkt také umožňuje efektivněji využít stávající správu zabezpečení pomocí platformy McAfee ePO a dovoluje uživatelům rozšířit pokrytí shody
s předpisy bez nutnosti dodatečných nákladných řešení zvyšujících celkovou režii.Komentáře