Dvě miliardy dolarů pro financování IT projektů evropských firem nabízí jako stimulaci ekonomiky IBM

Až tři miliardy dolarů na financování IT iniciativ v rámci klíčových projektů ekonomické stimulace v Evropě, Asii a Tichomoří prostřednictvím své úvěrové a leasingové divize Global Financing oznámila IBM.Konkrétně IBM zpřístupní až dvě miliardy na financování IT v Evropě a až jednu miliardu pro Asii a Tichomoří. IBM Global Financing rovněž rozšíří své pokrytí Severní Ameriky o financování projektů zaměřených na chytré technologie v Kanadě.
Toto financování pomůže organizacím pokročit v roce 2009 s IT projekty budování technologické a environmentální infrastruktury, zatímco čekají na státní financování.
IBM již dříve podle svých slov podpořilo projekty chytré výpočetní sítě, zdravotnických informačních technologií či pokročilých dopravních systémů.
Převážná část z uvolněných třech miliard dolarů má být vynaložena na projekty chytrých technologií pro kredibilní klienty. Dostupnost prostředků závisí také na místních finančních podmínkách. Toto financování může mít následující formu:
• Nízké sazby a flexibilní možnosti financování.
• Plány odložených splátek.
• Specializované balíčky projektového financování, které umožňují klientům přizpůsobit toky plateb očekávaným přínosům v průběhu projektu.
Stimulační financování IBM Global Financing se orientuje hlavně na podniky a samosprávy, které budou chtít implementovat technologické projekty zaměřené převážně na hardware, software a technologické služby IBM. Financování bude také možné využít pro technologie jiných výrobců než IBM jako součást širšího řešení IBM.
Další informace o způsobech lze najít na adrese www.ibm.com/financing/economicstimulus/europe .Komentáře