Videokonference - nástroj pro úsporu nákladů?

V období ekonomického poklesu je každá firma vystavena silnému tlaku na snižování nákladů a efektivnějšímu využívání lidských zdrojů, aby nadále zůstala konkurenceschopná.


Podle společnosti GiTy je jedním z účinných a zároveň jednoduchých způsobů, jak redukovat podnikové náklady, je pořízení videokonference (VCF). Při pravidelném využívání videokonferenčních hovorů firmy ročně ušetří údajně sta tisíce až miliony korun. Návratnost VCF řešení je podle GiTy přitom velmi rychlá, pohybuje se v závislosti na velikosti firmy a nutnosti zaměstnanců cestovat (na obchodní schůzky, porady či firemní školení) od 7 do 15 měsíců. Kromě finanční stránky nelze opomenout výraznou ohleduplnost k životnímu prostředí.

„V dnešní složité ekonomické situaci je pro každou společnost důležité, aby se maximálně zaměřila na efektivnost jednotlivých procesů a případně provedla jejich optimalizaci. Videokonference mohou být tím prvním a nejsnadnějším krokem, neboť čas, který by strávili na cestách, mohou zaměstnanci okamžitě věnovat klíčovým projektům,“ prohlásil Tomáš Hebelka, obchodní ředitel společnosti GiTy.

Návratnost investic (ROI) na modelovém příkladu společnosti se třemi pobočkami v ČR vychází kalkulace na necelých osm a půl měsíců od zavedení VCF. Výrobci přitom nabízejí na videokonferenční systémy až desetileté záruky a investované náklady se tak společnosti mnohonásobně vrátí.

Další důležitou předností videokonferencí je bezpečnost. VCF mají vestavěné šifrování AES (klíč o délce 128 bitů), které garantuje velmi vysokou úroveň bezpečí komunikace.Komentáře