VirtualDirector: Řešení pro novou generaci virtualizovaných datových center

Společnost Radware přichází na trh s novým optimalizačním řešením pro virtuální systémy. Jmenuje se VirtualDirector může být nasazené buď jako externí aplikace k virtuálnímu prostředí (čímž bude zcela nezávislá na omezeních z virtualizace plynoucích) nebo jako virtualizační appliance (pro plné využití vlastností ve virtualizovaných prostředích).


Organizace, které implementují VirtualDirector, se podle slov výrobce již nemusí starat o optimalizační úkoly vedoucí k udržení SLA a zajištění dostatečné úrovně QoE. Díky pokročilým technikám a algoritmům totiž VirtualDirector provádí akce zcela automaticky  bez nutnosti vnějšího zásahu tak, že optimalizuje výkon a zajišťuje tak soulad s SLA.

Další možností pak je práce VirtualDirectoru v doporučovacím módu. VirtualDirector je též schopný se dynamicky učit a měnit pořadí priorit v závislosti na sledování a vyhodnocování dosud provedených transakcí. Řešení navíc zajišťuje, že množství spuštěných virtuálních strojů ve virtualizovaných datových centrech je přesně takové, jaké je aktuálně potřeba k uspokojení poptávky. Díky redukci zbytečných virtuálních strojů je tak reálně pro podporu běžících aplikací vyžadováno méně fyzických serverů.

Nejdůležitější vlastnosti a přínosy:

VirtualDirector přináší plný soulad se Service Licence Agreement (SLA) a zajišťuje maximální QoE (Quality of Experience).

• Optimalizuje virtualizovaná datová centra v reálném čase.
• Automaticky provádí akce k proaktivnímu zajištění maximální optimalizace QoE.
• Řídí automatické akce s pomocí intuitivních politik.
• Měří hodnotu KPI (Key Performance Indicator) založenou na zkušenostech uživatelů.
• Optimalizuje přímo na úrovni aplikační (nikoliv pouze na serverové nebo na úrovni virtuálních strojů).
• Využívá objektivní metriky, které jsou nezávislé na virtuálním prostředí.

Zlepšuje rozdělení zdrojů pro použití kritickými aplikacemi.
• Aktivně propojuje zdrojů s aktuálními prioritami aplikací.
• Aktualizuje priority v reálném čase v závislosti na aktuálních potřebách organizace.

Optimalizace počtu virtuálních strojů.
• Průběžně sleduje množství virtuálních strojů, čímž zajišťuje optimální QoE.
• Ukončuje provoz nadbytečných virtuálních strojů, pokud právě nejsou potřeba pro zajištění dostatečné QoE.Komentáře