Volný: chceme vstoupit na trh s mobilními službami

Společnost Volný se chce podle svých slov v budoucnu zaměřit především na poskytování služeb prostřednictvím vlastních sítí skupiny Dial Telecom. V současné době připravuje nové produktové portfolio pro rezidenční i korporátní trh a chystá rozšíření působení i na mobilní trh.


Volný nyní disponuje přístupem k národní i mezinárodní infrastruktuře skupiny Dial Telecom, kterou využívá především pro zkvalitnění stávajících služeb. Individuální přístup k firemním zákazníkům rovněž hodlá podpořit novým produktovým portfoliem a značkou Volný business. V rezidenčním segmentu bude společnost nadále komunikovat pod stávající značkou Volný, jež se primárně zaměří na služby poskytované prostřednictvím sítě založené na zpřístupnění místní smyčky (LLU).

„Jsme přesvědčeni, že nejvhodnější dlouhodobou strategií pro nás je poskytování služeb na vlastní síti, kde máme plně pod kontrolou náklady, kvalitu a přidanou hodnotu služby. V případě, že budeme schopni nabízet zákazníkům stejnou přidanou hodnotu i přeprodejem služeb poskytovaných na cizích sítích, budeme o této variantě uvažovat," říká Aleš Zeman, předseda představenstva.
Firma se nyní soustředí na zefektivnění provozu a analýzu existujícího produktového portfolia. U firemních zákazníků bude ještě více zdůrazněn individuální přístup, zatímco v případě rezidentních zákazníků bude další poskytování služeb zásadně ovlivněno dalšími kroky regulátora.
„Stejně jako to učinili mobilní operátoři, i my bychom rádi nabídli našim zákazníkům kombinaci fixních a mobilních služeb. Nicméně v této oblasti dosud narážíme na nerovnou regulaci až diskriminaci, kdy mobilní operátoři mohou volně působit na fixním telekomunikačním trhu, zatímco fixní operátoři na mobilním nemohou," dodává Aleš Zeman.Komentáře