Podstatně vylepšené řešení pro ochranu před únikem citlivých podnikových dat nabízí RSA

K novým funkcím produktu DLP Suite 7.0 patří práce se strukturovanými daty a integrace s platformou RSA enVision pro správu bezpečnostních událostí v informačním systému.


Novou verzi produktu Data Loss Prevention (DLP) Suite dovolující identifikovat, monitorovat a chránit citlivá data před ztrátou, únikem nebo zneužitím, oznámila firma RSA. Sada DLP 7.0 obsahuje nové funkce pro detekci citlivých dat a pro integraci s platformou RSA enVision, což je aplikace typu SIEM (Security Information and Event Management). Při návrhu novinky byl podle výrobce brán ohled na snížení celkových nákladů na vlastnictví DLP, a to zejména díky automatizaci a vícebodové ochraně citlivých dat a na vylepšeném generování sestav.
Statická citlivá data lze nově automaticky přesouvat nebo ukládat do karantény, což snižuje náklady na správu. Koncoví uživatelé mohou využít nové samoobslužné funkce v případě, že některé jejich e-maily byly z důvodu porušení pravidel přesunuty do karantény. Sada DLP Suite také dokáže automaticky generovat sestavy a odesílat je určeným zaměstnancům. Tento posun v automatizaci procesů může snížit časovou náročnost řešení bezpečnostních incidentů až o 45 %.
Proaktivní vyhledávání citlivých dat je nově k dispozici pro další typy souborů, což dále pomáhá snižovat riziko jejich úniku. Díky nativnímu prohledávání databází mohou nyní organizace vyhledávat strukturovaný obsah v Oracle Databáze a MS SQL Server. Sada DLP 7.0 Suite byla navržena také s ohledem na zlepšení ochrany duševního vlastnictví, kterou zajišťuje funkce automatického označování souborů implementovaná do všech tří modulů sady DLP: Datacenter, Network i Endpoint.
„Firmy všech velikostí ve všech oborech i regionech čelí rostoucímu riziku úniku dat a stále se zvyšujícím nárokům na zajištění shody s předpisy a plnění zásad správného řízení. Zároveň však potřebují co nejefektivněji využít každého zaměstnance a každou investici do IT zabezpečení," říká Tom Corn, viceprezident pro marketing produktů v RSA - Security Division společnosti EMC. „Je tedy nezbytné, aby bezpečnostní řešení přinášela zákazníkům co nejvyšší užitnou hodnotu, zabezpečila ještě více citlivých informací a efektivněji se integrovala do stávajícího prostředí."Komentáře