Vylepšenou ePodatelnu dovolující podepisovat odchozí komunikaci podle přednastavených pravidel představilo AEC

Novou verzi elektronické podatelny pro oblast veřejné správy představila firma AEC.


ePodatelna 5.0.3 obsahuje vylepšené uživatelské rozhraní, je doplněna o možnost přímé aktualizace přes webový update a nabízí i možnost podepisovat odchozí komunikaci podle přednastavených pravidel, například podle jednotlivých odborů úřadu.
Řešení AEC ePodatelna podle výrobce respektuje jednoduchost a maximální efektivitu práce jejich uživatelů a je prakticky nezávislé na ostatních aplikacích v informačním systému zákazníka, jako jsou poštovní a webový server, antivirová/antispamová ochrana apod.

AEC ePodatelna se skládá z těchto částí:
• webové rozhraní klienta (předkladatele podání),
• jádro PKI, které automaticky zpracovává podání, kontroluje jejich digitální podpis, časové razítko, dešifruje atd.,
• webové rozhraní úředníka (referenta) - pro předání a vyřízení podání,
• webové rozhraní administrátora - pro konfiguraci a technickou správu systému.Komentáře