Společnosti Abra Software a Flores uzavřely strategickou dohodu o spolupráci

Zástupci společností Abra Software a Flores dnes podepsali strategickou dohodu, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti vývoje a prodeje ERP systémů s jasným směřováním do jedné skupiny firem United Software, která nabízí širokou škálu řešení pro celý ERP trh.


Spojení společnosti Abra a společnosti Flores (dříve známé jako K2 atmitec syst), která se dlouhodobě profiluje jako výrazně zákaznicky orientovaný dodavatel ERP řešení, má přinést zákazníkům obou společností významné výhody především v rozsahu poskytovaných služeb a také ve zlepšení a rozšíření funkcí ERP systémů vyvíjených oběma společnostmi. Obě firmy si zachovají svou právní subjektivitu, své segmenty trhu a budou úzce spolupracovat ve všech oblastech svých činností: ve vývoji, distribuci současných i připravovaných řešení nebo poskytování služeb.

Floresu má spolupráce přinést zejména urychlení vývoje nového ERP systému, v rámci kterého využije technologické zkušenosti společnosti Abra. Při součinnosti na tvorbě jádra systému obě společnosti do budoucna ušetří významnou část nákladů na výzkum a vývoj.

Abře se díky spolupráci rozšíří produktové portfolio zejména o řešení pro řízení lidských zdrojů, portálová řešení na platformě Microsoft SharePoint a pokladní systémy SmartPOS. Navíc se rozšíří i nabídka v oblasti hardwarových technologií a provozu informačních systémů jako služby.Komentáře