Agilní techniky již popáté v Brně

Jestli chcete nahlédnout pod pokličku agilních technik, bude mít jedinečnou příležitost v Brně, kde se koná každoroční Agilia Conference.

Agilní techniky již popáté v Brně


Vývoj spěje kupředu. Nároky zákazníka jsou čím dál tím vyšší. Všichni očekávají kvalitní služby, rychlé reakce a především funkcionalitu hned. Přibývá nových firem a vzniká kvalitní konkurence. Abychom mohli vystoupit z davu a ukázat co umíme, musíme na sobě neustále pracovat. A právě těm, kteří chtějí být lepší je určena každoroční akce Agilia Conference.

Vznikla v roce 2010 jako projekt skupiny Agilia Česká a Slovenská republika. Od ostatních konferencí se liší především obsahem, který není možné vidět na jiných konferencích. Kromě světové agilní komunity se účastní také praktikující experti z první linie, kteří jenom zřídka vystupují na konferencích a kteří mají veliké množství zkušeností. Konference nemá za cíl být jen tokem nových informací, ale především ukázat zkušenosti firem, které tyto znalosti úspěšně implementovali a inspirovat ostatní k následování.

V roce 2015 se Agilia Conferenci zaměří na agilní firemní kulturu. Mnoho lidí si pod pojmem firemní kultura představí pouze nedůležité znaky, nebo nic. Firmy se mohou svou kulturou lišit, na první pohled je však vidět, že úspěšné firmy se od neúspěšných liší právě svojí kulturou.

Na konferenci vás čekají čtyři hlavní bloky:

  • Agile Management Congress - je určen těm, kteří mají ve firmě rozhodovací pravomoc, ředitelům, vyššímu managementu nejenom z IT ale také z HR, marketingu anebo provozu. Jednou z úloh kongresu je dát dohromady manažery, podnikatele a významné myslitele. Na této platformě se snažíme ukázat, že Agile je především souhrn technik pro moderní podnikatele založený na znalostech. Představíme Vám techniky pro finanční ředitele – Beyond Budgeting, techniky pro smluvní vztahy a kontrakty, techniky jak motivovat lidi, budování znalostní organizace a další.  Hlavním cílem je na skutečných příkladech ukázat, měnící se roli manažera v agilních organizacích a poukázat na prvky, které jsou pro agilní organizaci důležité.
  • Projektový management – představí se zavedené a také kontroverzní techniky řízení projektů: Scrum, Kanban, Lean, Dynamic Systems Development Method. Dozvíte se nejenom teorii těchto agilních technik, ale také zkušenosti s aplikací na různých projektech i ve velkých organizacích.
  • Produktový management – ukážeme vám některé techniky, např: Story Mapping, Estimate. Dozvíme se, jak tyto techniky dávají produktovému managementu nové možnosti, jak validovat podklady k vytváření produktu.
  • Technické dovednosti – opět Vám ukážeme zkušenosti s implementací agilních postupů při vývoji software. Zaměříme se na problematiku testování v agilním prostředí, zkušenosti s Continuous delivery a jaké to má výhody, problematiku produktového managementu , kvality požadavek a zadání a mnoho dalších.

Součástí doprovodného programu konference bude série workshopů na různá témata, jako jsou Softwarová architektura, workshop na techniky řízení a motivace, Management 3.0, nové zručnosti pro produktový management Videoprototyping, Jak na interní startupy, jak nastavit a řídit oddělení, které má na starosti projekty - The Agile PMO - Leading the Effective, Value Driven, Project Management Office, ale také certifikační workshopy pro Scrum Mastery a vlastníky produktů s nejlepšími světovými experty.

Pro koho je konference?

Konference je určena pro vrcholový management. Je to také důležité místo pro vedoucí pracovníky z HR, marketingu, financí, produktového managementu a dalších funkcí v organizacích, kterým záleží na trvalém rozvoji svých organizací a svého podnikání. Bohatý program je určen i pro softwarové vývojáře, Scrum mastry a vedoucí projektů.

Konferenci pořádá společnost Aguarra ve spolupráci se sdružením Agilia Česká a Slovenská republika. Dále ji podporují asociace Scrum Alliance, DSDM Consortium, technologické společnosti Naspers, AVG, Microsoft, Nemetschek Allplan anebo akademická instituce Ostravská univerzita.

Úvodní foto: Fotolia © kasto


Komentáře