Analytika big dat od Splunku míří do Česka

Splunk, platformu pro zpracování velkých objemů nestrukturovaných, strojově generovaných dat, uvedl na náš trh Trask.

Analytika big dat od Splunku míří do Česka


Právě tyto údaje, jež generují nejrůznější IT, komunikační či bezpečnostní systémy tvoří největší část big dat, jejichž zpracování je velmi obtížné, i když mnohdy zahrnují velmi klíčové informace.

Splunk dokáže zmíněná data zpracovávat, třídit, dělat analýzy a poskytovat relevantní informace v reálném čase. Podle Trusku je Splunk i účinným nástrojem k odhalení  potenciálních obchodních příležitostí a pochopení chování zákazníků.

Splunk mj. automatizuje sběr dat z webových či aplikačních serverů, databází, virtuálních stojů, síťové či telekomunikační infrastruktury. Tyto údaje poté zpracovává, v reálném čase indexuje a následně je umožňuje analyzovat, hledat korelace mezi událostmi a dynamicky, v reálném čase vizualizovat a reportovat.

Analyzovat údaje lze i za historicky delší časová období. Nasadit jej lze jako klasicky ve firemní infrastruktuře, tak i formou SaaS (jako službu Storm).

Uplatnění má třeba v oblasti informační bezpečnosti IT a managementu bezpečnostních informací a událostí (SIEM (, Security Information and Event Management), ve výrobní sféře či v obchodu.

Úvodní foto: © Ben Chams - Fotolia.com


Komentáře