APC vylepší správu datových center o podrobnější management spotřeby elektřiny

Schneider Electric kupuje platformu EnergyCenter 2.0.firmy Viridity EnergyCenter.


Svou platformu pro správu infrastruktury datových center (DCIM) hodlá vylepšit firma Schneider Electric (jejíž součástí je bývalá firma APC). Akvizice umožňuje spojení řešení společnosti Viridity pro detekci IT zařízení a softwaru pro měření spotřeby energie serverů v datových centrech od společnosti Schneider Electric.

Schneider Electric díky této investici získává duševní vlastnictví a software spojený s platformou Viridity EnergyCenter 2.0. Jde o software umožňující autodetekci IT zařízení pro optimální využití kapacity na úrovni IT prostředků. Akvizice rozšíří sadu StruxureWare  for Data Center Operations pro DCIM, která se zaměřuje na nejsložitější problémy provozu datových center.

StruxureWare for Data Centers je kombinací nástrojů Data Center Infrastructure Management (DCIM) a Data Center Facility Management (DCFM) od společnosti Schneider Electric. Kompletní sada umí shromažďovat data, monitorovat, automatizovat, ale i plánovat a realizovat funkce pro integrovaný a mnohovrstevný přehled všech klíčových systémů datového centra.

Základní výhodou této sady podle dodavatele je to, že manažerům datacentra kompletně zobrazuje každodenní provoz datového centra a umožňuje jeho řízení.

„Naše platformy se extrémně dobře doplňují, a očekáváme tak okamžité synergie při vývoji nového software pro DCIM společnosti Schneider Electric,“ dodal technologický ředitel divize IT Business Schneider Electric Jim Simonelli.Komentáře