APIS: Nové řešení business intelligence pro IFS Aplikace

BI nadstavba APIS pro IFS Aplikace je postavena na technologii Oracle BI Suite a primárně slouží k podpoře řízení výrobních procesů. Po pilotním provozu řešení u prvních klientů je nyní APIS všeobecně k dispozici.


APIS (Altec Productive Intelligence System) je integrovaná sada aplikací pro podporu řízení průmyslové výroby, využívající prvky business intelligence. Dokáže dle informací výrobce sledovat výkonnost podniku, vytvářet podnikové analýzy, přehledy o provozu, zakázkách, vytížení kapacit a úrovni využití zdrojů, nákladech a podobně. Jedná se o škálovatelné řešení, které je možné využít jak pro malá či pilotní řešení, tak i pro rozsáhlé systémy s mnoha stovkami či tisíci uživateli. Řešení vyvinula společnost Altec, která je implementačním partnerem IFS v České republice.

Řešení umožňuje získávat a využívat data z IFS Aplikací, ale i dalších primárních informačních systémů a prezentovat je ve formě panelů a reportů, které si každý uživatel snadno přizpůsobí podle svých potřeb a vkusu. Práce s reporty je stejně snadná, jako brouzdání po internetu a mnohem snadnější než v tabulkovém procesoru MS Excel.

APIS má navíc údajně minimalizovat zatěžování primárního informačního systému. Data jsou čerpána z databáze ERP systému v určitých intervalech (denně, měsíčně…), a to v takové době, kdy je primární systém minimálně využíván uživateli. Datové pumpy jsou optimalizovány tak, že čerpají jen nová a změněná data, a tím dále minimalizují nároky na primární systém. Data využívaná pro výstupy jsou uložena v datovém skladu v agregované podobě, a pokud uživatel spustí konkrétní report, jsou informace dostupné prakticky okamžitě, aniž by bylo nutno je složitými výpočty získávat z primárního systému.Komentáře