Aplikace pro mobil dokáže zefektivnit chod datového centra

Bezplatnou mobilní aplikaci PUE Calculator, která vyhodnocuje energetickou efektivitu datového centra a navrhuje jeho možnou optimalizaci, představil Altron.

Aplikace pro mobil dokáže zefektivnit chod datového centra


Aplikace pracuje se skutečnými hodnotami získanými z výstavby a provozu více než 200 datových center, které firma realizovala pro české i mezinárodní zákazníky.

PUE Calculator umožňuje uživatelům přehledné zadání stávajících nebo plánovaných parametrů datového centra nebo serverovny. Uživatel aplikace zadá základní údaje jako je projektovaný ICT výkon, aktuální zatížení, plocha, typ energetických zdrojů, chlazení a vzduchotechniky.

Aplikace díky těmto vstupům spočítá celkové stávající náklady na provoz a zároveň indikuje potenciální úspory, které mohou jít ročně až do milionů Kč u větších datových center, při využití aktuálně dostupných technologií.

Příkladem může být optimalizace chlazení použitím vzduchového freecoolingu namísto klasického kompresorového řešení.

Aplikace se bude výrobce dále rozvíjet - například o možnost zadání regionu, dalších systémů napájení a chlazení, nebo také odhad nákladů na nutné změny v souvislosti s realizací úsporných opatření.

Aplikace je zdarma v českém jazyce k dispozici na iTunes a Google Play.


Úvodní foto: Altron


Komentáře