Arbes představil řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních firem FEIS [M]

Řešení FEIS [M] je možné připravit, nasadit a předat do rutinního provozu během jednoho měsíce a lze jej provozovat i v režimu SaaS (Software as a Service).


FEIS [M] je ekonomický informační systém určený pro potřeby menších a středních firem. Obsahuje veškeré potřebné účetní agendy, controlling, fakturaci, majetek a uživatelský nástroj pro tvorbu sestav a manažerských reportů. Je postaven na bázi produktu Arbes FEIS, který je v současnosti využíván jako hlavní podnikový informační systém u více než stovky českých i zahraničních firem a institucí. FEIS [M] je možné provozovat i jako službu, kdy zákazník platí za pronájem jen měsíční paušál bez jakýchkoliv dalších poplatků, včetně nákladů na implementaci.

Při standardním způsobu implementace je možné FEIS [M] podle slov výrobce nasadit do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, při využití SaaS modelu je možné ostrý provoz zahájit ještě rychleji, dosavadní zkušenosti hovoří o cca 2-3 týdnech. Při růstu firmy, jejích potřeb či expanzi do zahraničí je kdykoliv (bez jakékoliv reinstalace) možné FEIS [M] rozšířit o funkcionalitu produktu FEIS, ať už se jedná o celé moduly skladů, CRM, řízení cash flow, nebo funkcí WorkFlow, IFRS, legislativní úpravy pro další EU země apod.

Součástí FEIS [M] je i univerzální rozhraní pro import/export dat pro integraci s výrobními, logistickými či personálními systémy. FEIS [M] je postaven na principu použití parametrizace, je tedy možné na stejné verzi nastavit různé podoby systému pro různé zákazníky. Vedle standardního způsobu pořízení mohou zájemci o řešení FEIS [M] využít naprosto odlišný koncept SaaS (Software as a Service) - za softwarové licence a služby tak platít formou měsíčního pronájmu. Využitím formy pronájmu řešení jsou investiční náklady ve statisících nahrazeny měsíčním paušálem zahrnujícím úhradu licencí, služeb, kompletního servisu, dodávek nových verzí a legislativní podpory.Komentáře