Archivaci dokumentů v různých IS usnadní řešení Software602

Do dodavatele informačních systémů je určen produkt firmy Software602 – umožní jim jednoduše zakomponovat funkce pro archivaci dokumentů do svých produktů.


Významný krok směrem k dodavatelům informačních systémů (ERP, DMS, CRM apod.) a systémovým integrátorům podnikla společnost Software602. Na trh totiž uvedla sadu nástrojů, které jim umožní velmi rychle vyhovět evropským normám pro dlouhodobou archivaci elektronických originálů dokumentů, aniž by se museli detailně zabývat technickými a právními aspekty problematiky.

Jedná se o Software602 AdES Server s integračním SDK (Software development kit) a SecuStamp LTV Service.

Sady norem PAdES a CAdES byly vydány Evropským institutem pro standardy v telekomunikacích (ETSI), a odvolává se na ně ve svých dokumentech Evropská komise a nově i legislativa ČR.

Nástroje Software602 umožňují, mimo jiné, vytváření dokumentů určených pro dlouhodobou archivaci podle těchto norem - PAdES LTV (Long Term Validation – dlouhodobá ověřitelnost) a CAdES LTV.  Technologie Software602 byly na konci loňského roku otestovány přímo v ETSI.

Dodržení těchto norem přináší jistotu, že kdykoliv v budoucnu bude možné nezpochybnitelně prokázat pravost dokumentů. Tato nezpochybnitelnost se opírá o pravidla platná ve všech zemích EU a vyplývá z přímo z atributů dokumentu. Není tedy závislá na úložišti dokumentu a nemůže ani narušena žádnou vnější událostí. To znamená, že ani zánik certifikační autority či prolomení šifry by neměly za následek zpochybnění pravosti dokumentu.

Nabídka pro výrobce informačních systémů pokrývá veškeré funkce a služby potřebné pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentů. Sestává z:

AdES Server s integračním SDK (Software Development Kit), který  umožnuje začlenit do informačních systémů funkce jako ověřování platnosti elektronických podpisů připojených k dokumentům. Poskytuje také nástroje pro zajištění jejich digitální kontinuity, tedy pravidelné připojování archivních časových razítek vždy před vypršením předchozího.

SecuStamp LTV Service zajišťuje komunikaci se 150 akreditovanými certifikačními autoritami v zemích EU i mimo ni. To je podstatné, mimo jiné, pro ověřování platnosti (kontrola aktuálních verzí CRL) podle aktuálních TSL listů (seznam důvěryhodných autorit) vydávaných EU.

Veškeré operace s dokumenty jsou prováděny prostřednictvím SDK na straně klienta. Evidenční server SecuStamp LTV Service registruje pouze metadata (kontrolní otisk elektronického podpisu, unikátní ID, čas expirace certifikátů). Řešení je tedy vhodné i pro vysoce důvěrné dokumenty.Komentáře