Asseco vylepšilo své podnikové systémy Helios a Datalock

V červenci letošního roku vstoupilo v platnost sloučení dvou úspěšných producentů podnikových informačních systémů - slovenského Datalocku a české LCS International - do jediného subjektu, Asseco Solutions. Systémy z produkce této společnosti nyní pokrývají podle představitelů firmy spektrum firem všech velikostí i oborového zaměření, a to jak ty, které preferují platformu Microsoft, tak Oracle.


Novinky v systémech Datalock
E-Learning v systému Datalock SPIN
Podzimní novinkou v Datalock SPIN jsou elektronické kurzy, které obsahuje každý modul systému. Obsahem kurzů jsou pracovní postupy konkrétních činností, které uživatel vykonává. Náročnější činnosti jsou zpracované také v podobě animace, která krok za krokem popisuje jednotlivé operace. Tuto, čím dál více vyhledávanou formu výuky a vzdělávání mohou uživatelé systému Datalock SPIN využít zejména při svém zaškolování a adaptaci. Uživatel má možnost samostatného studia oblasti, kterou potřebuje a kurz má dostupný 24 hodin denně.

Rozšíření využití čárových kódů v Datalock SPIN
Pro uživatele výrobních a logistických modulů Datalock SPIN přibyla možnost využívat mobilní zařízení na čtení čárových kódů s operačním programem Windows Mobile. Řešení je nezávislé od technického provedení zařízení a v praxi zrychluje práce při příjmu, skladování, výdeji, inventuře či při evidenci zboží.

Novinka pro veřejný sektor v Datalock SPIN
Do účetních modulů Datalock SPIN přibyly funkcionality potřebné pro konsolidovanou účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů pro veřejnou správu.

Nové výstupy z Datalock Wéčko
Na základě změn ve vykazování pro Sociální pojišťovnu je pro uživatele systému Datalock Wéčko připraven nový výstup: „Žádost o vrácení pojistného na sociální pojištění zaplacené bez řádného důvodu". Od 25. května neprocházejí elektronickým portálem Sociální pojišťovny měsíční výkazy pojistného s přílohou, kde vyměřovací základ nebo odvod pojistného nabývají zápornou hodnotu. Vhledem k tomu, že jde o poměrně komplikované přepočty za předchozí období, Datalock Wéčko ulehčuje svým uživatelům práci a od verze 11.06 dělá systém tyto výpočty automaticky.

Hotelové a restaurační systémy
Systémy Datalock BlueGastro a Datalock Horec nabízejí větší přehled při kontrole zaměstnanců, což povede ke zvýšení efektivity jejich práce - to umožňuje zejména funkce vícestupňové kontroly provozu a její propojení na kamerový systém. Systémy jsou užitečnými pomocníky i v oblasti ubytovacích služeb, pro něž je připraven, balík služeb', včetně sledování tržeb dle různých kritérií.

Řešení pro celní agendu nově na Slovensku, a to i se systémy Datalock
Integrované řešení Cla, které v minulosti bylo spojeno se systémy Helios, bude od letošního podzimu k dispozici také zákazníkům systémů Datalock. Pokrývá potřeby společností, jejichž oborem je obchod v zemích mimo EU, a které musí absolvovat celní řízení nebo pro společnosti, poskytující služby týkající se celních deklarací. Modul nově najde uplatnění společně s produkty Datalock SPIN a Datalock Wéčko. Je nástrojem pro kompletní přípravu celního řízení. Umožňuje velmi jednoduše připravit měsíční hlášení INTRASTAT, libovolnou celní deklaraci a také vést evidenci všech typů celních a daňových dokladů, včetně v režimu Aktivního zušlechťovacího styku. Samozřejmostí je bezpečná elektronická komunikace s Portálem veřejné správy.
Řešení pro celní agendu bude samozřejmě i na Slovensku možno používat se systémy Helios, stejně jako je tomu v ČR.


Novinky v systémech Helios

Helios Green
Letos na podzim přináší systém Helios Green mnoho novinek zaměřených na komunikaci se světem internetu, komunikaci se zákazníky a obchodními partnery a především mnoho nových nástrojů na snižování firemních nákladů.

• Elektronická fakturace
Jde o nativní elektronickou distribuci dokumentů ze systému Helios Green. Při využití této funkcionality je možno výrazně ušetřit na nákladech na tisk, obálky, poštovné, ale také na čase lidí, kteří se tiskem a rozesíláním faktur zabývají a současně zkrátit cestu faktury k odběrateli a tedy i dobu do jejího zaplacení.
• Skenování dokumentů s následnou evidencí v rámci Helios Green
• Insolvenční rejstřík
V dnešní době je důvěryhodnost obchodních partnerů důležitější, než tomu bylo dříve. I proto bude systém Helios Green nově poskytovat vazbu také na Insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz).

• Načítání údajů z internetu - funkce pro automatizované doplňování informací k organizacím z veřejných rejstříků dostupných na internetu
• Rozesílání hromadných e-mailů ze systémů Helios Green - magazíny, pozvánky, novinky
• Hromadné používání schvalovacích a dalších procesů v rámci modulu Workflow
• Modul Knihovna - evidence knih, časopisů, DVD a dalších materiálů půjčovaných zaměstnancům
• Podpora datových schránek
• Barevná schémata


Helios Orange
Pro podzim letošního roku připravil tým Helios Orange pro své zákazníky řadu novinek, které lze zobecnit do názvu Helios Asimilations. Jeho podstatou je přizpůsobit systém tak, aby dokázal vyhovět požadavkům dalších uživatelům v rámci podnikových procesů. Cílem těchto změn je přizpůsobit systém, tak aby práce byla efektivnější, aby se zvýšila podpora mezinárodních vztahů, aby bylo možné systém používat ze vzdálených míst, ať už prostřednictvím přenosných zařízení či webového klienta. V neposlední řadě je cílem další otevření systému směrem k vytváření specializovaných zakázkových funkcí a modulů.
Toto jsou čtyři klíčové novinky:

• Práce se systémem prostřednictvím mobilních zařízení (PDA, inteligentní mobily), což je ideální nástroj zejména pro obchod. Jako první aplikaci připravuje Asseco Solutions řešení pro obchodní firmy - mobilní prodej nebo mobilní sběr objednávek.
• Osobní portál zaměstnance - řešení, které umožní zaměstnancům, prostřednictvím webového rozhraní pracovat s informacemi z informačního systému, přičemž uživatel bude mít možnost dostat se do systému kdykoli a odkudkoli. Je určen pro osobní agendu zaměstnanců, jako je docházka, cestovní příkazy, schvalování dovolených apod. Řešení je reakcí na požadavek trhu na rozvíjení těch funkcionalit, které umožňují pracovat i na cestách, z vlaku či z hotelu apod.
• Nová vývojová prostředí - Helios Core a Helios Interface - které jsou součástí komunity Helios Space (= subjekty i mimo Asseco Solutions, které spolupracují na vývoji Helios Orange, vesměs zákazníci a partneři). Tato vývojová prostředí jsou k dispozici zdarma a jsou stále zdokonalována. Jejich účelem je, aby zákazníci a partneři systému měli možnost jej propojit s jinými aplikacemi nebo na jeho základě sami další aplikace vyvinuli.
• Podpora cizích jazyků - je dán snahou posunout Helios Orange i za hranice a to nejen ČR, ale i Evropy. Zápis dat do systému v jiných jazycích je umožněn změnou kódování z původního Latin 2 na Unicode, k níž v systému Helios Orange došlo. Unicode je nová forma uložení dat, která podporuje práci s jinými znaky, než jsou v české abecedě (resp. středoevropské kódové stránce 1250) a umožňuje tak práci s jinými libovolnými abecedami, např. Azbuka (Rusko, rusky mluvící země a Bulharsko), cyrilice (Srbsko), románské jazyky (Francie, Španělsko, Itálie). V těchto jazycích je od podzimu 2009 možné data do systému Helios Orange pořizovat, číst, exportovat, publikovat na webu a tisknout. Přechod Helios Orange na Unicode také zjednoduší jeho komunikaci s operačními systémy a databázemi. V této souvislosti je pro zákazníky systému Helios Orange připraven balíček cizojazyčných formulářů.

Helios Red
Systém pro malé firmy a podnikatele přináší každý rok množství novinek a vylepšení pro vyšší komfort práce svých uživatelů. Ani letošek není výjimkou.
• Stejně jako v předchozích letech, nabízí i letos Helios Red nový modul. Kniha faktur a pokladna byly dosud součástí účetnictví a nově je lze pořídit samostatně za zvýhodněnou cenu.
• Od 1.září vešel v platnost upravený ceník Helios Red, který zejména lépe reaguje na požadavky zákazníka v oblasti multilicencí programu.

• Zajímavou novinkou je také možnost pořídit si systém Helios Red i formou pronájmu, který v sobě zahrnuje též systémovou podporu.
• Tým Helios red neustále rozšiřuje svou partnerskou síť. V letošním roce byla uzavřena v pořadí již 66. smlouva o partnerství systému Helios Red.Komentáře