Automatizované testy mobilních aplikací slibují zvýšit jejich dostupnost i kvalitu

Program Test Automation for Smartphones (TAS), který umožní vývojářům vytvářet a realizovat sofistikované testy podnikových aplikací pro smartphony představila společnost DeviceAnywhere.


Novinka zahrnuje agentský program, který je spuštěn na příslušném chytrém telefonu, a PC nástroj (Studio), pomocí kterého lze vytvářet skripty zahrnující testování funkcionality stále složitějších mobilních aplikací. Zkoušky mohou být realizovány jak v manuálním, tak automatickém režimu, případně v hybridním módu.

Jádrem nového řešení je technologie Direct-to-Device, jež je součástí hardwarového testovacího systému, který však vyžadoval fyzické připojení testovaného přístroje (kontroluje totiž i součásti samotného zařízení).

TAS tuto technologii adaptuje jako čistě softwarové řešení, přičemž původní zjednodušení skriptovací jazyk nahrazuje mnohem pokročilejší variantou, která je schopna pracovat s mnoha parametry, takže mnohem lépe simuluje skutečnou činnosti uživatele aplikace.

Výsledky testů jsou nahrány do databáze, z níž pak lze vytvářet analýzy či reporty.

TAS je schopen testovat aplikace pro platformy iOS, BlackBerry OS, Android, Windows Mobile, Symbian či Palm a může být integrován s nástroji jako IBM Rational Quality Manager, HP Quality Center nebo QuickTest Professional.

Na trhu by se měla novinka objevit v listopadu tohoto roku za cenu v řádu desítek tisíc dolarů (podle závislosti na podporovaných platformách).Komentáře