Bezpečnostní řešení optimalizované pro virtualizované prostředí VMwaru představilo Trend Micro

Core Protection for Virtual Machines podle výrobce zabezpečuje komplexně a efektivně aktivní i nečinné virtuální stroje VMware. Využívá rozhraní API VMsafe od VMware a poskytuje vícevrstevnou ochranu s využitím virtuálních strojů vyhrazených pro kontrolu hrozeb, koordinovaných s agenty pracujícími v reálném čase v rámci VM.


Virtualizace serverů sice zvyšuje efektivitu datových center, ale zároveň představuje výzvu pro zabezpečení prostředí IT: Stávající řešení zabezpečení obsahu importovaná z fyzického světa zpravidla při nasazení ve virtuálním prostředí nechávají mezery v zabezpečení. Například nečinné virtuální stroje či stroje, které jsou offline, mohou být nakaženy i v době nečinnosti, samy se však nemohou bránit pomocí agentů pro kontrolu virů ani aktualizovat signatury.
Podobně se mohou bezpečnostní operace náročné na prostředky, např. plánované úplné kontroly systému, významně podepsat na výkonu hostitele a zabezpečení pak zcela ztratí svou účinnost, zejména pokud jsou tyto operace spuštěny na několika virtuálních strojích zároveň.
Core Protection for Virtual Machines tyto problémy podle výrobce řeší a umožňuje podnikům maximalizovat ekonomické přínosy virtualizace, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých datových center.

„Největší výzvou při ochraně virtuálních prostředí je velké množství nečinných virtuálních strojů. Virtuální stroje mohou být napadeny, i když se právě nepoužívají a tehdy jsou zvlášť zranitelné, protože v době nečinnosti se neprovádí obvyklé kontroly a neaktualizují se soubory se signaturami," vysvětluje Snijtsheuvel. „Core Protection for Virtual Machines nabízí bezpečnostní řešení, které chrání aktivní i nečinné virtuální stroje, a tedy infrastrukturu jako celek."

Core Protection for Virtual Machines podle výrobce:
- Je optimalizován pro virtualizaci a vyplňuje mezery v zabezpečení typické pro virtuální prostředí. Chrání aktivní i nečinné virtuální stroje pomocí samostatného virtuálního stroje určeného pro kontrolu hrozeb a aktualizaci signatur a zároveň zlepšuje výkonnostní profil virtuálních serverů.
- Poskytuje ochranu proti malwaru na světové úrovni zajišťující bezpečí virtuálních strojů i v době jejich nečinnosti a když jsou pak tyto stroje znovu aktivovány, mají vždy nejnovější aktualizace signatur. Toto řešení chrání aktivní virtuální stroje před útoky ze strany malwaru zajištěním vrstvy izolující agenta zabezpečení od kontrolovaného stroje.
- Zjednodušuje správu díky úzké integraci s infrastrukturou pro správu VMware a odstraňuje komplikace při správě zabezpečení v rámci virtuálních prostředí. Nepřetržitá synchronizace s produktem vCenter umožňuje bezpečnostnímu řešení monitorovat dynamiku virtuálních strojů a řídit jejich rozpínání.
- Umožňuje snadné nasazení a hladce zapadá do implementace nástroje Trend Micro OfficeScan, takže umožňuje centrální správu z téže konzoly OfficeScan, která se používá ke správě stolních počítačů a fyzických serverů.Komentáře