Bezplatná služba WBI Analytics zdarma ohlídá softwarové licence na firemních PC

Společnost WBI Systems v uplynulém týdnu zpřístupnila beta verzi svojí nové bezplatné služby, která firmám ohlídá instalovaný software a jeho licence na všech firemních počítačích.


Bezplatná webová aplikace vyvinutá týmem profesionálních softwarových auditorů je určena pro všechny, kdo si chtějí udržet přehled o stavu instalací softwaru na jednotlivých firemních počítačích, mít manažerský přehled firemní počítačové sítě a účinně se vyhnout rizikům. Systém má pomáhat plánovat i další nákupy, převody licencí mezi majetkově provázanými subjekty nebo externím správcem počítačů a jeho klientem.

Bezplatná služba běží na zabezpečeném serveru. Pod jedním uživatelským účtem je možné spravovat i více subjektů současně (více různých firem, jednotlivé pobočky, dceřiné společnosti, afilace).

WBI Analytics pracují nad daty nejrozšířenějších auditovacích programů na trhu. Pokud firma používá více různých auditních nástrojů, WBI Analytics jsou pro ně sjednocujícím rozhraním. Pro ty, kdo auditovací sofware zatím nepoužívají, nabízí variantu importu dat z tabulky (vzor připravené tabulky je ke stažení na webu).

Mezi základní přehledy patří počet počítačů, přiřazení uživatelé, instalovaný software, doklady o nabytí softwaru nebo přiřazení OEM softwaru k jednotlivým počítačům. Samozřejmostí je třídění dat, vyhledávání a provázání jednotlivých celků. Auditoři postupně doplňují další, pokročilejší automatizované rozbory, komentáře a tipy. Automatizovaná chybová hlášení, která využívají barev semaforu dle závažnosti problému, upozorňují na nejčastější nedostatky ve správě firemního softwaru (SAM). Profesionální auditoři jsou k dispozici i pro řešení konkrétních dotazů uživatelů.

WBI Analytics vede statistiky o tom, kolik je ve firemní síti notebooků, pracovních stanic a serverů, jaký software je na nich nainstalován, který uživatel za konkrétní počítač zodpovídá. Věnuje se i druhé důležité stránce věci - co si uživatelé doinstalovali sami bez vědomí administrátora, ke kterému softwaru chybí doklady o nabytí, zda jsou dodržovány licenční smlouvy u freewaru a sharewaru a desítky dalších informací pro každodenní rozhodování správce IT.

Aplikace WBI Analytics je k dispozici na adrese https://analytics.wbi.cz.Komentáře