BI analytiku pro výrobní sféru nabídlo JKR

Do svých informačních systémů Byznys ERP zahrnula podporu BI pro výrobní podniky firma JKR. Díky novému řešení mohou pokročilé analýzy využívat i střední a menší společnosti.


Podle JKR je business intelligence řešení připravené na míru výrobním podnikům  (Byznys BI pro výrobu) na českém trhu novinkou. Pomocí této analytiky lze například provádět vyhodnocení sledovaných ukazatelů a detailní analýzu u vybraných zakázek, získat celkový přehled vyhodnocení zakázek v čase, analyzovat nárůstové a denní pracnosti a vyhodnocovat vybrané ukazatele v průběhu času.

„BI analýzy byly dříve určené především pro vyšší management velkých korporací. Díky moderním technologiím mohou BI nově využít i střední a menší společnosti a všichni jejich řídící pracovníci,“ popisuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel JKR, a pokračuje: „Zvolená data, bez drahých investic do databázového vybavení, tak může v rámci Byznys ERP analyzovat každý, kdo k tomu má oprávnění, s pomocí jednoduchých nástrojů v prostředí známém z kancelářských aplikací.“

Jedním z nastupujících trendů je oblast samoobslužného BI, kdy si může vybraná data analyzovat každý, kdo k tomu má oprávnění, za pomocí jednoduchých nástrojů v prostředí podobném kancelářským aplikacím. Bez technologií BI mohou přitom uživatelé narážet mimo jiné na neschopnost rychle a pružně měnit kritéria dotazu a jejich kombinaci, na obtížné zobrazování agregovaných dat a detailních hodnot, vysokou výpočetní a časovou náročnost, problémy s velkým objemem analyzovaných dat a v neposlední řadě na neúplnost a nekonzistentnost dat.

 

Byznys BI pro výrobu podle výrobce nabízí:

  • Vyhodnocení sledovaných ukazatelů a detailní analýzu u vybraných zakázek,
  • Celkový přehled vyhodnocení zakázek v čase,
  • Analýzu nárůstové a denní pracnosti,
  • Vyhodnocení ukazatelů v průběhu času,
  • Integraci dat z různých zdrojů a přenos do Excelu.










Komentáře