Big data kombinovaná s in-memory raketově urychlí zpracování informací

Svou novou strategii pro práci s big daty ohlásila společnost Software AG. Uživatelům prý nabídne technologie dovolující až tisícinásobně rychlejší práci než dosud.


Zákazníci budou mít v reálném čase k dispozici obrovské množství informací, které jsou obsaženy v big datách (zjednodušeně: data, se kterými není možné kvůli jejich velikosti pracovat se stávajícími nástroji v reálném čase).

To umožní ještě rychlejší rozhodování a rychlejší reakce na vyvstalé příležitosti. Možnost nahlížet na provozní aktivity v reálném čase umožní společnostem navrhovat nové inovativní a velmi flexibilní byznys procesy.

Základním stavebním kamenem této strategie je platforma, která využívá technologii BigMemory společnosti Software AG pro rychlé zpřístupnění terabajtů dat jakéhokoli typu z jakéhokoli zdroje. Tato platforma také umožní komplexní zpracovávání událostí (Complex Event Processing, CEP), takže zákazníci budou moci pracovat v reálném čase s maximálním množstvím informací obsažených v big datech.

Nová generace platformy pro správu dat od Software AG je navržena tak, aby se předešlo problémům, které se objevují při pokusech pracovat s big daty tradičními přístupy ke správě dat.

Jde například o nárůst oddělených datových sil v souvislosti s novými typy databází a datových zdrojů. Software AG integruje své vlastní technologie pro in-memory data a komplexní zpracovávání informací do jedné společné platformy. V té nabídne jak rychlost a škálovatelnost, tak dostatečnou flexibilitu, které vyhoví všem nárokům na rychlost odezvy a zpracování dat.

Navíc k rychlému zpřístupnění velkých objemů dat v in-memory budou podporována rozhraní na stávající databáze nebo na nové datové toky (data streams) i na přední analytické nástroje.

Nástroj BigMemory bude dále obohacen například o In-Fligh-Processing událostních toků (zpracovávání událostí za běhu) nebo o služby pro profilaci a agregaci dat, což vytvoří podmínky pro analytickou činnost v reálném čase. Navíc bude možné zpracovávání dat z různých datových zdrojů – např. transakční, analytické, relační/nerelační, Hadoop/NoSQL a zdroje ze sociálních sítí – v jednom in-memory datovém skladu.Komentáře