CA: Budoucností cloud computingu jsou mainframy

Zhruba čtyři z pěti IT organizací věří, že mainframe bude klíčovou součástí jejich strategie cloud computingu a 82 procent respondentů uvedlo, že hodlají používat mainframy i v budoucnosti stejnou či větší měrou než doposud.


Vyplývá to ze studie, kterou provedla ve 10 zemích společnost CA Technologies. Závěry studie mimo jiné ukazují, že 44 procent pracovišť s mainframy pociťuje problémy s dlouhodobým udržením kvalifikovaných odborníků při provozu klíčových systémů. Studie dále ukázala, že 74 procent respondentů se rádo účastní jakékoliv iniciativy v cloud computingu a 70 procent souhlasilo, že cloud computing má budoucnost a že rozšíří prostředí pro nasazení mainframů.

Hlavní důvody, proč jsou mainframy považovány pro organizaci za hodnotné, zahrnovaly také jejich spolehlivost (55 procent), jejich roli jako zavedené technologie (52 procent), platformy s vysokou úsporností (48 procent) a připravenost ke změnám v IT přístupech (40 procent).

Bez ohledu na fakt, že organizace přistupují ve stále větší míře k využití mainframů (jejich počty podle CA dramaticky rostou), je známo, že klesá počet zkušených profesionálů v tomto oboru. Závěry studie uvádějí, že 44 procent IT organizací se potýká s problémy spojenými se stárnutím pracovních sil a má potíže při najímání nových odborníků. Znamená to, že tyto výzvy by mohly v budoucnosti ohrozit nasazení mainframů.

Studie naznačila, že nejpalčivějším je tento problém v evropských organizacích. Ty očekávají v následujících 12 měsících rostoucí potřebu tréninku (54 procent respondentů). Následují potřeba implementace nového a zjednodušení stávajícího firemního software (43 procent) a zaměstnávání nových IT pracovníků (38 procent).Komentáře