CA Technologies hledá talenty mezi studenty technologií

Pražské vývojové centrum CA Technologies v Praze, které v současné době čítá přes 300 zaměstnanců, navazuje úzkou spolupráci s vysokými a středními školami v ČR.

CA Technologies hledá talenty mezi studenty technologií


Pražská pobočka softwarové společnosti CA Technologies se snaží oslovit mladé talenty a získat je pro budoucí uplatnění v oboru informačních technologií, primárně jejich vývoji. Společnost se přitom bude soustředit na společné projekty jak se středními tak vysokými technickými školami.

Jak již několik posledních let vyplývá z nejrůznějších studií, Evropa se bude ve velmi blízké době potýkat s nedostatkem odborníků v oblasti technologií. Právě s tímto nastupujícím trendem se snaží CA Technologies bojovat a pracovat s mladými studenty již během jejich studií.

Své aktivity na poli vzdělání posiluje CA Technologies v Praze zrovna v době, kdy slaví desetileté výročí existence na českému trhu. V současné době disponuje pražský tým CA Technologies více než 300 zaměstnanci.

Pro středoškoláky letos CA Technologies nachystala projekt: v rámci každoročního Evropského týdne programování, který se letos koná v týdnu od 12. do 16. října, pozvala společnost přímo do svých kanceláří na pražském Chodově studenty z pražského Gymnázia Jana Kepllera.

Ti si zde na jeden týden vyzkouší práci vývojáře v praxi -  pod vedením specialistů CA Technologies budou pracovat na projektu z oblasti cloudové technologie, vyzkouší si kódování i práci v agilně vedeném týmu. Ačkoliv jim společnost zajistí odborné vedení a profesionální zázemí, budou to sami studenti, kteří si projekt povedou a následně budou mít zodpovědnost za finální výsledky týdenního snažení.

CA Technologies také pokračuje ve spolupráci s ČVUT, a to konkrétně na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Zde bude nabízet odborné kurzy zaměřené na mainframové technologie včetně úvodu do mainframového programování.

Tyto kurzy si mohou studenti zapisovat v rámci svého řádného studia jako součást výukového programu. Mainframy se na českých univerzitách učí dnes jen velmi zřídka, proto mají studenti ČVUT jedinečnou příležitost získat znalosti o technologii, která zajišťuje chod tak důležitých systémů, jako jsou rezervační systémy či internetové bankovnictví. Těm nejšikovnějším absolventům kurzů má CA Technologies v plánu nabídnout pracovní smlouvu.

Úvodní foto: Fotolia © Igor Mojzes


Komentáře