CeBIT 2011 má být ve znamení cloudu, efektivity a technologií zítřka

1. - 5. března 2011 se bude letošní běh veletrhu CeBIT snažit představit ve svých čtyřech uživatelsky zaměřených platformách nejvýznamnější stránky digitálního světa.


Na veletrhu CeBIT mají být prezentována řešení informačních a telekomunikačních technologií pro profesionální využití v malých a středně velkých firmách, ale rovněž v mezinárodních světových koncernech.

„Nové systémy ICT – například intenzívní využívání cloud computingu - představuje pro uživatele, co se týká nákladů, významné výhody v mezinárodní konkurenci,“ říká E. Raue. CeBIT gov se zaměřuje na řešení a aplikace a jejich uživatele ve veřejné správě. E. Raue: „Pracovníci ze státních orgánů, zemských správ a z obcí, kteří vlastní rozhodovací kompetence, si mohou svou návštěvou zajistit široký přehled o trhu. Řešení informačních a telekomunikačních technologií mohou vyřešit základní rozpor v oblasti veřejné správy: Úspora nákladů a přitom lepší služby pro občany. Pro vystavující firmy se právě v této oblasti nabízí potenciál v miliardové výši.“ Na základě nedávno podepsané smlouvy proběhne na výstavišti v Hannoveru paralelně veletrh Komcom Nord. CeBIT takto dále chce rozšířit své působení v rámci informačních technologií  pro státní správu, respektive pro spolkové, zemské a obecní orgány.   

v oblasti CeBIT lab. „Mezinárodní výzkumné ústavy a univerzity předvedou  v rámci CeBIT lab řešení a aplikace zítřka i pozítří,“ zdůrazňuje E. Raue. „Odvětví ICT je hlavním iniciátorem inovací v uživatelských průmyslových odvětvích. Vzhledem k tomu, že se inovační cykly stále zkracují, osvědčí se jen ten, kdo rozpozná trendy dříve než konkurence."

CeBIT life se zaměří na znalce a  nadšence high-endových technologií. „Úloha spotřebitelů v digitálním světě se zásadně změnila. Spotřebitel je impulzem  inovací, je dodavatelem obsahu a současně vývojářem nových obchodních modelů. Přitom mizí hranice mezi prací a běžným životem.,“  říká  E. Raue. CeBIT life přinese trendy tohoto vývoje.

Ve všech čtyřech oblastech se odrazí top-téma veletrhu CeBIT 2011 „Work and Life with the Cloud“. Stále větší rozšíření koncepcí cloud computing vede k zásadní změně struktury průmyslu informačních a telekomunikačních technologií a  jejich odběratelů. Změnu může využít každý účastník trhu. Cestu jak, bude mít za cíl ukázat veletrh CeBIT 2011.

Významnou součástí koncepce veletrhu CeBIT jsou CeBIT Global Conferences – nejvýznamnější kongres mezinárodní branže ICT. V roce 2011 se uskuteční pod heslem „The power of creativity and innovation“. Jeho tématy budou například cloud computing, inteligentní sítě, real time business, augmented reality a mobilní apps. Hlavními řečníky na kongresu CeBIT Global Conferences 2011 budou kromě dalších Neelie Kroes, komisařka EU pro digitální agendu a místopředsedkyně Evropské komise, Blake Irving, Chief Products Officer  Yahoo a nový silný muž firmy Carol Bartz, Jean-Philippe Courtois, francouzský šéf   Microsoft international a Michael Mendenhall, koncernový šéf marketingu ve společnosti Hewlett Packard.

Partnerskou zemí veletrhu CeBIT 2011 je Turecko. „Turecký trh informačních a telekomunikačních technologií nyní velmi sílí a skrývá v sobě velký potenciál.  Země u Bosporu nyní patří k nejsilnějším ekonomikám světa a je považována za předmostí Blízkého a Středního východu,“ říká E. Raue.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.