Česká firma v Magickém kvadrantu Gartner

Nestává často, aby se český produkt prosadil v Magickém kvadrantu Gartner. Firmě Trask Solution se to povedlo s produktem Trask RDS (Reference Data Store).

Česká firma v Magickém kvadrantu Gartner


Zpráva Magický kvadrant agentury Gartner je jednou z nejuznávanějších analýz v různých oblastech informačních technologií.

Magický kvadrant pro Master Data Management v oblasti řešení zákaznických dat (Customer Data Solutions) byl zveřejněn 30. října a Magický kvadrant pro Master Data Management v oblasti řešení produktových dat (Product Data Solutions) vyšel 6. listopadu 2014.

"Trask RDS je moderní řešení, které bylo navrženo způsobem, jenž může díky své snadné a cenově výhodné implementaci pomoci našim klientům všude, kde je implementace řešení od velkých globálních dodavatelů příliš nákladná nebo časově náročná. Skutečnost, že agentura Gartner uvedla Trask s řešením RDS v rámci širšího seznamu dodavatelů ve svých Magických kvadrantech, je pro nás dokladem, že tento produkt patří mezi nejuznávanější řešení v celém sektoru a pro naše klienty může být skutečnou výhodou," říká Filip Tománek, generální ředitel Trask solutions.

Produkt Trask RDS (Reference Data Store) představuje řešení pro Master Data Management, především pro statická a referenční data, například kódové seznamy, pro které nabízí kromě standardní funkcionality také možnosti mapování a následného převodu hodnot. Díky technologickým rozhraním (webová služba, soubor atd.) nabízí snadnou integraci s jinými systémy v aplikační architektuře. Mezi výhody produktu patří flexibilita, snadné používání a rychlost nasazení do provozu.

"Firmy všech velikostí a v mnoha odvětvích mají problém udržet napříč svými organizacemi jednu konzistentní a přesnou verzi dat o produktech nebo službách, kterou by bylo možné sdílet. Se zvyšujícím se zájmem o digitalizaci firem je stále důležitější také správa jejich klíčových hlavních dat. Schopnost docílit a udržet jednu sémanticky konzistentní verzi hlavních produktových dat je pro organizace zaměřené na zákazníka naprosto zásadní," uvádí agentura Gartner ve své letošní zprávě.

Efektivní správa hlavních dat tvoří důležitý předpoklad pro zlepšení efektivity procesů, zlepšování služeb klientům, zvyšování účinnosti marketingových kampaní, plnění zákonných požadavků a zajištění přesnějšího reportování. 

"Gartner odhaduje, že celkové výnosy z MDM pro řešení produktových dat dosáhly v roce 2013 532 miliónů dolarů, což znamená nárůst o 8,7 % oproti roku 2012. Vůči tomu odhadujeme, že trh MDM pro řešení zákaznických dat dosáhl v roce 2013 výnosů 586 miliónů dolarů, o 12,2 % více než v roce 2012," uvádí Magický kvadrant pro Master Data Management v oblasti řešení zákaznických dat.

Úvodní foto: Fotolia


Komentáře